Nordre

ANNONSE
Annonse
Fylkesutvalget krev stans i utbygginga på Haramsøya

Fylkesutvalget krev stans i utbygginga på Haramsøya

Publisert: - Oppdatert: 14.09.2020 kl 10:49

Fylkesutvalet vart på siste møte enige om å sende en uttale til regjeringa om vindkraftutbygginga på Haramsøya. Fylkesordførar Tove Lise Torve (Ap) har no følgt opp med å sende brev til olje- og energiminister Tina Bru (H).

Klare til å løfte på plass det første stålelementet til Lepsøyabrua

Klare til å løfte på plass det første stålelementet til Lepsøyabrua

Publisert: - Oppdatert: 14.09.2020 kl 14:06

Det første av dei sju stålelementa som utgjer overbygninga på Lepsøybrua blir løfta på plass i dag, måndag 14. september.

Henta av luftambulanse etter trafikkuhell i Brattvåg

Henta av luftambulanse etter trafikkuhell i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 13.09.2020 kl 16:11

Eit einsleg køyretøy skal ha køyrt inn i ein murkant ved fv 659 i Brattvåg søndag.

Ønsker ei samla rettsbehandling

Ønsker ei samla rettsbehandling

Publisert:

Nei til vindkraftverk på Haramsøya meiner det hastar med avgjersle i retten, men statsadvokaten ber om meir tid.

Lagar ny skytebane i Hildredalen

Lagar ny skytebane i Hildredalen

Publisert:

Den gamle skytebanen i Hildredalen er framleis i bruk, men no skal banen flytte lenger opp både for støyen og plassen sin del.

Eit annleis syn på livet

Eit annleis syn på livet

Publisert:

Erika Hatlehol har drive studio for behandling og samtaleterapi i Brattvåg i 20 år. Ho ser ingen grunn til å slutte så lenge det gir henne glede og ny energi.

Aukande interesse for namna minnelunder

Aukande interesse for namna minnelunder

Publisert:

På kyrkjegardar og gravlunder rundt om i landet vert det no etablert stadig fleire namna minnelunder. Slik er det også i vårt område. Ved kyrkja på Harøya og på Sandøya er arbeidet godt i gang, på Vatne er området utpeika.

Kabelleggaren «Leonardo da Vinci» til kai

Kabelleggaren «Leonardo da Vinci» til kai

Publisert: - Oppdatert: 11.09.2020 kl 12:55

Ved hjelp av tre taubåter vart Vard sitt nye skrog taua til kai i Brattvåg fredag formiddag.

Mange idear på  lur i ny podcastserie

Mange idear på lur i ny podcastserie

Publisert:

Manuela Hofer har starta podcasten «Dialog». Så langt har det kome ut to episodar, men ho har mange idear på lur og fleire episodar er på gang.

Ut med det gamle, inn med det nye

Ut med det gamle, inn med det nye

Publisert: - Oppdatert: 11.09.2020 kl 10:24

4. november er det seks år sidan Tommy Skarbø sist drakk alkohol.

Kongsberg skal designe og utstyre nytt krillfartøy

Kongsberg skal designe og utstyre nytt krillfartøy

Publisert:

Kongsberg Maritime har inngått kontrakt med den norske krillprodusenten Rimfrost til å levere skipsdesign og ein omfattande utstyrspakke til eit 120 meter langt nytt og berekraftig krillfartøy.

Ser fram til samarbeid imellom øyane

Ser fram til samarbeid mellom øyane

Publisert: - Oppdatert: 10.09.2020 kl 08:51

Kommunedelsutvala har fått tildelt midlar som kan nyttast til lokale tiltak. Tysdag vart retningslinene for utvala behandla i formannskapet. Leiaren i Nordøyane kommunedelsutval ser fram til å sette i gang.

Nytt skrog til Vard Brattvåg

Nytt skrog til Vard Brattvåg

Publisert:

Eit nytt skip med det storslagne namnet «Leonardo da Vinci» er på veg til Vard Brattvåg.

Klart for kjempeløft på Lepsøybrua

Norges største flytekran klar for stålløfta på Lepsøybrua

Publisert:

No er det snakk om berre dagar før dei kan byrje å løfte på plass stålkonstruksjonane på Lepsøybrua.

– Vi må våge å justere kursen

– Vi må våge å justere kursen

Publisert: - Oppdatert: 09.09.2020 kl 14:41

Etter oppslag om utslitte politikarar i media, tok ordførar Eva Vinje Aurdal ordet under tysdagens formannskapsmøte.

Ny brannstasjon så snart som muleg

Ny brannstasjon så snart som muleg

Publisert: - Oppdatert: 09.09.2020 kl 12:42

Brannstasjonen på Steinshamn vil få ei viktig rolle i beredskapen i framtida både for oljevern i skipsleia og Nordøyvegen.

Nytt tilfelle av koronavirus

Nytt tilfelle av koronavirus

Publisert:

Ålesund kommune har fått eit nytt tilfelle av koronavirus.

Varslar tøffe innsparingar

Varslar tøffe innsparingar

Publisert: - Oppdatert: 09.09.2020 kl 10:03

Kommunalområde Opplæring har i 2021 økonomiske utfordringar. Venta meirforbruk i 2020 er på 80 millionar kroner.

Vil jobbe for betre bu- og oppvekstmiljø

Vil jobbe for betre bu- og oppvekstmiljø

Publisert:

Magne Lundemo, nyvalt leiar i kommunedelsutvalet for Brattvåg, Hildre og Søvik, trur det vil kome opp mange saker rundt om i bygdene som blir aktuelt for kommunedelsutvala å ta tak i. Spesielt ligg barn og unge hans hjarte nært.

Legg ned Nille i Brattvåg

Legg ned Nille i Brattvåg

Publisert:

Leiinga i Nille har bestemt seg for å legge ned butikken som kjeda har i Samfjordkvartalet i Brattvåg.

Desse eigedomane har  fått ny  eigar

Desse eigedomane har fått ny eigar

Publisert: - Oppdatert: 11.09.2020 kl 10:38

Full oversikt over overdragingar i Haram og Sandøy.

Mot ny gullalder for gir- og propellprodusenten på Finnøya

Mot ny gullalder for gir- og propellprodusenten på Finnøya

Publisert:

Trass finanskrise i 2008 og oljekrise i 2014 har det legendariske selskapet på Finnøya opplevd kraftig vekst dei siste åra.

Krev at badeanlegget i Brattvåg blir prioritert

Krev at badeanlegget i Brattvåg blir prioritert

Publisert:

Kommunedelsutvalet i Brattvåg, Hildre og Søvik krev at badeanlegget i Brattvåg skal prioriterast, og at det skal takast ut av sakskartet der alle badeanlegga i kommunen skal inn i ei behovsanalyse.

Gode inntekter frå flaskepant

Gode inntekter frå flaskepant

Publisert:

IL Ravn fotball og Brattvåg Skulekorps samla i fjor til saman inn over 70 000 flasker og boksar. – Panteinntektene er viktige for oss, seier leiaren av fotballgruppa til IL Ravn.

Håpar å opne så snart som muleg

Håpar å opne så snart som muleg

Publisert:

Beststasjonen på Eidet har hatt stengte dører i heile sommar. No håpar Best å få på plass ein lokal forhandlar så raskt som muleg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse