Rustar opp Nakkedalsvegen

Stengt veg på dagtid gjennom delar av sommaren:

Rustar opp Nakkedalsvegen

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2018 kl 09:19

Vegvesenet stenger for gjennomkøyring mellom kl. 0830-1500 store delar av sommaren.

Krevjande å vere gründar, men god hjelp i lokal forankring

Krevjande å vere gründar, men god hjelp i lokal forankring

Publisert: - Oppdatert: 08.06.2018 kl 08:11

Entusiasme og lokalt engasjement er vesentlege faktorar når ein skal drive gründerveksemd og entreprenørskap i eit lite samfunn.

Endrar tidene for garnfiske på Vatnevatnet

Endrar tidene for garnfiske på Vatnevatnet

Publisert:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har godkjend Vatnevassdraget Grunneigarlag sin søknad om å endre tidene for garnfiske på Vatnevatnet.

Vilje til å knuse sparebøssa for å få gjennomført Nordøyvegen

Vilje til å knuse sparebøssa for å få gjennomført Nordøyvegen

Publisert:

Viljen til å få fullført Nordøyvegen er stor blant politikarane i Haram. Formannskapet vil derfor legge fram forslag til kommunestyret om å bidra til at vegprosjektet blir fullført.

Slepp å sone for trygdebedrageri

Publisert:

Ein person i Haram som fekk utbetalt 117 tusen kr urettmessig frå Nav etter at personen unnlet å føre arbeidstimar, er dømt til betinga fengselsstraff på 18 dagar.

Haram kommune ønsker tips om kvar det er dårleg trykk

Framleis forbod mot unødig bruk av vatn:

Haram kommune ønsker tips om kvar det er dårleg trykk

Publisert:

Det er lågt vasstrykk fleire stadar i Haram og Sandøy kommune. Enkelte hevdar at trykket i Tennfjord tidvis er så dårlig at det er vanskelig å dusje såpa av kroppen.

Skiltet sperrar sikta

Skiltet sperrar sikta

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2018 kl 14:36

Torill Vigdis Grytten undrar seg over plasseringa til skiltet som viser veg til Søvik og Grytastranda frå Slyngstad.

Vil bygge sentrumsleilegheiter verd 49 millionar kroner

Vil starte på nybygg i Åsen til hausten:

Vil bygge sentrumsleilegheiter verd 49 millionar kroner

Publisert:

Han har hatt teikningane på blokka ei stund, arkitekt Harald Hjelle, og no har han og firmaet Åsen Park AS lagt ut 12 sjølveigarleilegheiter midt i sentrum av Brattvåg.

Harams eldste brannbil vart registrert same året som etterkrigstida tok slutt i Norge - men no skal veteranen endeleg få pensjonere seg

Harams eldste brannbil vart registrert same året som etterkrigstida tok slutt i Norge - men no skal veteranen endeleg få pensjonere seg

Publisert: - Oppdatert: 05.06.2018 kl 19:14

Haram brannvern har behov for å skifte ut så godt som heile bilparken sin. Prislappen er på over 16 million kroner. I tillegg trengs båt, frigjeringsutstyr og oppgradering av brannstasjonane.

Senterleiaren håpar arrangementet kjem sterkare tilbake neste år

Avlyste Myldredagane i 2018:

Senterleiaren håpar arrangementet kjem sterkare tilbake neste år

Publisert:

Myldredagane vert avlyst på grunn av ombygging til nytt tenestehus på Samfjordkvartalet.

Leveringsproblem med vekas Nordre

Publisert: - Oppdatert: 08.06.2018 kl 13:47

Mange aviser har enda i Molde ved ein feil.

Har fått silderiket sin Oscar-pris

Har fått silderiket sin Oscar-pris

Publisert: - Oppdatert: 04.06.2018 kl 18:13

Gjendemsjø Seafood har saman med Grøntvedt Pelargic fått Sildesalslaget sin marknadspris for 2018.

– 200-300 millionar kr utover ramma er på ein måte handterbart

Samferdselspolitikar Frank Sve (Frp) om prissjokket for Nordøyvegen:

– 200-300 millionar kr utover ramma er på ein måte handterbart

Publisert: - Oppdatert: 01.06.2018 kl 11:05

Nordøyvegen ser ut til å bli minst rundt 200 kr dyrare enn totalramma frå fylkespolitikarane.

Beste tilbod 800 millionar dyrare enn anslaget

Opna tilbod for storkontrakten til Nordøyvegen:

Beste tilbod 800 millionar dyrare enn anslaget

Publisert: - Oppdatert: 01.06.2018 kl 11:05

Tilbodet som sannsynlegvis får jobben med å bygge Nordøyvegen er 800 millionar kr dyrare enn Vegvesenet venta seg.

Han kan verte den nye ordføraren

Dag Olav Tennfjord er rørt av tillitserklæringa:

Han kan verte den nye ordføraren

Publisert: - Oppdatert: 31.05.2018 kl 12:52

Nye Ålesund Høgre gjekk samstemd inn for Skodje-ordførar Dag Olav Tennfjord som Høgre sin første ordførarkandidat i storkommunen Ålesund.

Kaffikopp på tvers av bygdelaga

Kaffikopp på tvers av bygdelaga

Publisert:

Kvar torsdag har karane frå Tennfjord, Brattvåg og Søvik fast møteplass på Sukk kreativ kafé på Vatne. Det er det sosiale høgdepunktet i løpet av veka

Innfører totalforbod mot bruk av open eld utandørs

Innfører totalforbod mot bruk av open eld utandørs

Publisert: - Oppdatert: 30.05.2018 kl 15:34

Brannvesenet innfører totalforbod mot å gjere opp eld utandørs i kommunane Giske, Haram og Ålesund. Forbodet gjeld frå og med måndag 28. mai 2018 og inntil vidare.

Sannsynlegvis over og ut for tannlege i Brattvåg

Sannsynlegvis over og ut for tannlege i Brattvåg

Publisert:

Eidsvika endar opp som framtidig lokalitet for den offentleg tannhelse-tenesta i Haram. Dermed er det truleg ingen veg tilbake for å få det tilbake til kommunesenteret igjen, slik lovnaden var.

Nytt fiskefartøy skal utrustast ved Vard i Brattvåg

Nytt fiskefartøy skal utrustast ved Vard i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 24.05.2018 kl 10:15

Vard har inngått kontrakt på design og bygging av ein hekktrålar til Nergård Havfiske.

Fleire naust på Hurla

Fleire naust på Hurla

Publisert:

Utvalet for plansaker har sagt ja til at grunneigar Rune Stene på Hurla får bygge nye naust og molo i tilknyting til eit allereie eksiste-rande naustområde på Hildre.

Strid om småbåthamn i Tennfjord

Publisert:

Fast utval for plansaker har godkjent detaljplanen for Tennfjord småbåthamn i Tennfjord.

Stor oppslutning om 17. mai-arrangementa i Sandøy

Stor oppslutning om 17. mai-arrangementa i Sandøy

Publisert:

Normalt sett er det stor oppslutning om feiringa av 17. mai i Sandøy. I strålande vårvêr vart tradisjonen fulgt opp i år også.

Strålande 17. mai-feiring

Strålande 17. mai-feiring

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2018 kl 15:44

Ramma for markeringa av grunnlovsdagen kunne ikkje vore betre.

Kommunen ønsker ikkje kjøpe avhenda fiskerihamner

Kommunen ønsker ikkje kjøpe avhenda fiskerihamner

Publisert:

Haram formannskap ønsker ikkje å nytte seg av tilboda frå Kystverket om overta fiskerihamner som skal avhendast.

Meteorologisk institutt:

– Det vert i alle fall ikkje tåke 17. mai

Publisert: - Oppdatert: 17.05.2018 kl 22:31

Tysdag kom tåka rullande inn i Haram og vart liggande som eit digert teppe i fleire timar. Om prognosane til Meteorologisk institutt stemmer vert det ei tåkefri feiring i morgon.

ANNONSE
Annonse