Nordre

ANNONSE
Annonse
Fryktar splid i øysamfunnet

Fryktar splid i øysamfunnet

Publisert:

Fleire politikarar uttrykker bekymring for miljøet på Haramsøya. Dei meiner vindkraftsaka splittar og fører til strid blant bygdefolket.

Enorm pågang for koronatesting

Enorm pågang for koronatesting

Publisert:

Kommunen har dei siste vekene opplevd ein auke i behov for testing for koronavirus. Dette har sett kapasiteten i fleire delar av tenestene på prøve.

Birgit til Stortinget?

Birgit til Stortinget?

Publisert: - Oppdatert: 31.08.2020 kl 10:10

Ålesund Sosialistisk venstreparti (SV) foreslår Birgit Oline Kjerstad som førstekandidat til stortingslista frå Møre og Romsdal.

FHI: Ikkje nødvendig å teste barn med luftvegssymptom

Publisert: - Oppdatert: 31.08.2020 kl 10:06

Små barn kan ha mange luftvegsinfeksjonar på eit år, og det treng ikkje vere koronasmitte. Men dei skal haldast heime ved symptom, understrekar FHI.

– Så langt ikkje grunn til å tru at det finst saksbehandlingsfeil

OED om vindkraftkonsesjonane:

– Så langt ikkje grunn til å tru at det finst saksbehandlingsfeil

Publisert: - Oppdatert: 31.08.2020 kl 15:12

Stortinget bad i juni regjeringa vurdere om behandlingar av gitte vindkraftkonsesjonar har følgt lova, og stanse utbyggingar om det blir avdekt feil. Olje- og energidepartementet opplyser at det førebels ikkje er grunn til å mistenkje saksbehandlingsfeil som påverkar prosjekta.

Frisvoll gjenvalt som fylkesleiar

Frisvoll gjenvalt som fylkesleiar

Publisert: - Oppdatert: 31.08.2020 kl 07:23

Randi Walderhaug Frisvoll frå Grytastranda er gjenvalt som fylkesleiar i KrF. Det skjedde på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal i helga.

Risiko blir vegd opp mot kostnadar

Risiko blir vegd opp mot kostnadar

Publisert: - Oppdatert: 31.08.2020 kl 08:30

Trafikktryggingstiltak på skulevegen frå Brunvoll og Morsundet på Harøya er eit kommunalt ansvar, meiner fylkeskommunen.

- Det er eit godt bidrag

- Det er eit godt bidrag

Publisert:

Ålesund kommunestyre vedtok å støtte «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» si rettsak mot staten for overprøving av konsesjonsvedtak med 500.000 kroner.

Haram kommune gjekk ned med flagget til topps

Haram kommune gjekk ned med flagget til topps

Publisert:

Årsmeldingane og rekneskapen frå dei fem gamle kommunane i Ålesund vart lagt fram for kommunestyret torsdag. Både Haram og Sandøy kommuner er blant dei beste i klassen.

Vart ærekrenka frå kommunestyret sin talarstol

Vart ærekrenka frå kommunestyret sin talarstol

Publisert:

Birgit Oline Kjerstad avviser skuldingane som Rolf Longva (H) retta mot henne frå talarstolen i kommunestyret torsdag. Longva skulda henne for å ha vore med på ulovlege aksjonar og fått bot for det.

Sa opp jobben for å hjelpe flyktningar

Sa opp jobben for å hjelpe flyktningar

Publisert:

Anne Katrine Nogva Flem har sagt opp jobben i Oslo. Snart pakkar ho bagen og reiser til Bangladesh for å arbeide i verdas største flyktningleir.

Kommunestyret utset klagebehandlinga av Håneset

Kommunestyret utset klagebehandlinga av Håneset

Publisert: - Oppdatert: 27.08.2020 kl 21:18

Kommunestyret vedtok torsdag å utsette klagebehandlinga av godkjent detaljplan næringsområde på Håneset på Haramsøy.

Vedtok halv million i støtte til vindkraftrettsak

Vedtok halv million i støtte til vindkraftrettsak

Publisert: - Oppdatert: 27.08.2020 kl 18:12

Ålesund kommunestyre har vedtatt å støtte «Nei til vindkraftverk på Haramsøya» si rettsak mot staten for overprøving av konsesjonsvedtak med 500.000 kroner.

Reiser minnestein over  Ole Skjelten

Reiser minnestein over Ole Skjelten

Publisert:

– Ole Skjelten hadde ein finger med i det meste som skjedde i Brattvåg i starten. Eg synest derfor han fortener ein minnebauta, seier Trond Skjelten som har restaurert huset Ole Skjelten bygde i 1915.

Har venta på trygg skuleveg i 40 år

Har venta på trygg skuleveg i 40 år

Publisert:

Bebuarane på Brunvoll og Morsundet på Harøya har lenge kjempa for trygg skuleveg for ungane sine utan å bli høyrd.

Ulla er Ålesund Ap sin førstekandidat

Ulla er Ålesund Ap sin førstekandidat

Publisert:

Siv Katrin Ulla frå Vatne er Ålesund Arbeiderparti sin kandidat til første-plassen på stortingslista frå Møre og Romsdal. Åse Kristin Ask Bakke frå Harøya er også nominert.

Sette ny rekord på  Norborg-postane

Sette ny rekord på Norborg-postane

Publisert:

Endå ein sprek hardhaus har tatt alle Norborg-postane i strekk. Eivind Hagen sette like godt ny rekord på runda med 9 timar og 53 minutt.

Klare for anbodskonkurranse

Klare for anbodskonkurranse

Publisert: - Oppdatert: 26.08.2020 kl 13:25

Styret for ambulansebåten «Øyvon» som er lokalisert på Steinshamn på Harøya kunne vise til sunn økonomi då dei hadde generalforsamling førige tysdag.

Ber om lovlegkontroll etter Havsul 1-vedtak

Ber om lovlegkontroll etter Havsul 1-vedtak

Publisert:

Fire medlemmar i Ålesund kommunestyre har fremma krav om lovlegkontroll av kommunestyret sitt vedtak om utvida frist for å sette Havsul 1 i drift.

Ønsker å betre boss-tilbodet

Ønsker å betre boss-tilbodet

Publisert: - Oppdatert: 26.08.2020 kl 13:47

Det kom som ei overrasking på mange at miljøstasjonen i Breivika skal stenge klokka 16.30 den eine dagen den er open. Kundane meiner det blir for knapp tid å komme seg i veg for å levere bosset sitt etter arbeidstid. Men no planlegg ÅRIM laurdagsope.

Hjelpekorpset på Vatne testar korona på flyplassen

Hjelpekorpset på Vatne testar korona på flyplassen

Publisert: - Oppdatert: 26.08.2020 kl 14:40

Vatne og Tennfjord Røde Kors, saman med fleire foreiningar i fylket, bistår i desse dagar Giske Kommune med testtaking for passasjerar som landar med fly frå utlandet på Vigra lufthamn.

Badeanlegget i Brattvåg har blitt dyrare og risikerer utsetting

Badeanlegget i Brattvåg har blitt dyrare og risikerer utsetting

Publisert:

Etter at byggeprogrammet for badeanlegget i Brattvåg er ferdig, har prislappen auka med 40,5 millionar kroner. I tillegg ønsker kommunedirektøren å utsette bygginga til kommuneøkonomien kjem under kontroll.

REV Ocean flyttar til Langstein

REV Ocean flyttar til Langstein

Publisert: - Oppdatert: 26.08.2020 kl 09:40

Denne veka gjer REV Ocean si første sjølvgåande reise til sjøs. Over ein todagers periode skal fartøyet operere for eiga kraft for første gong og utan hjelp av slepebåtar.

Språkbruksplan ute på høyring

Publisert:

26. oktober skal komiteen for kultur og medborgarskap komme med si endelege innstilling til språkbruksplan. 5. november skal kommunestyret gjere det endelege vedtaket.

Tannlegefamilie kjem for å bli

Tannlegefamilie kjem for å bli

Publisert: - Oppdatert: 25.08.2020 kl 14:48

Tannlegekontoret i Brattvåg har stått tomt ei stund, men no er det klart at Nikola og Zorica Azanjac tek over klinikken.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse