Fylkesadminsistrasjonen med uventa ny utgreiing:

Reagerer sterkt på «omkamp» frå fylkesadministrasjonen

Frank Sve (Frp) meiner at fylkesadministrasjonen har starta eit utgreiingsarbeid for Nordøyvegen som politikarane ikkje har bedd om. Foto: Robin Røkke

Kostnadane til drift, vedlikehald og rehabilitering er allereie behandla fullt ut i fylkestinget. No er det anbodssprekken det gjeld, seier Frank Sve (Frp).

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside?

Logg inn

ANNONSE
Annonse