Nordre

Omstridde nye internettreglar godkjent av EUs medlemsland

Trass svensk motstand sa EUs ministerråd ja til det kontroversielle nye direktivet til blokka om opphavsrett på nettet.

Reglane, som allereie er godkjente av EU-parlamentet, vart stemt igjennom med 19 mot 6 stemmer. Dermed kan det nye direktivet, som etter planen òg skal gjelde i Noreg, tre i kraft.

Det offisielle målet med dei nye reglane er å styrke rettane til journalistar, medium, fotografar, filmskaparar, forfattarar, musikarar, kunstnarar, forskarar og andre som lastar opp innhald som er beskytta av opphavsretten på nettet.

Dei skal bøte på problemet med at internettgigantane i dag tener seg rike på å spreie andres innhald, medan dei som står bak innhaldet, berre får ein brøkdel av pengane dei fortener.

Det er særleg artikkel 13 i det nye EU-direktivet som har vore omstridt. Denne artikkelen gir sosiale medium som Facebook og YouTube større ansvar for innhald som blir lasta opp av brukarane, mellom anna gjennom at dei skal sikre at innhald ikkje bryt reglane for opphavsrett før det blir lasta opp.

Bekymringa har vore at dette i praksis vil tvinge store internettselskap til å utvikle teknologi for å kjenne igjen innhaldet brukarane lastar opp, slik at innhald som er verna av opphavsretten, automatisk blir filtrert vekk.

(©NPK)

EUs nye reglar for internett og opphavsrett er godkjent av EUs medlemsland. Reglane er omstridde, og fleire stader har det vore demonstrasjonar, mellom anna her i Stuttgart 23. mars. Foto: AP / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse