Nordre

ANNONSE
Annonse

Oslo-biskop støttar Operasjon Dagsverk for palestinsk ungdom

Biskop Kari Veiteberg ber Den norske kyrkja la ungdom jobbe for seg under Operasjon Dagsverk, stikk i strid med boikotten andre aktørar oppfordrar til.

- Eg vil oppfordre kyrkjelydar i Den norske kyrkja til å melde seg som arbeidsgjevarar på OD-dagen 1. november. Eg vil også oppfordre alle våre medlemmer, både foreldre og elevar, til å slutte opp om OD og dermed gi viktig støtte til palestinsk ungdom, skriv Veiteberg i eit lesarinnlegg i Vårt Land.

Operasjon Dagsverk er Noregs største solidaritetsaksjon der ungdom i ungdoms- og vidaregåande skular i heile Noreg jobbar éin dag og gir lønna til ungdom som treng det. Inntektene frå OD-aksjonen i år går til KFUK-KFUM Globals arbeid for traumebehandling og utdanning av palestinsk ungdom, og aksjonen har skapt kontrovers. Blant dei som har oppfordra til boikott er Det mosaiske trussamfunn og organisasjonen Med Israel for fred (MIFF).

Oslo-biskopen føler det altså annleis. Ho får støtte frå generalsekretæren i Mellomkyrkjeleg råd, Berit Hagen Agøy.

- Det handlar om å hjelpe palestinsk ungdom som veks opp under okkupasjon, seier Agøy.

Rabbinar i Det mosaiske trussamfunn i Noreg, Joav Melchior, seier han har «blitt vant til Den norske kirke, representert av Mellomkirkelig råd, sitt ståsted i Israel-Palestina-konflikten».

- Den norske kyrkja seier dei jobbar for ei breiare forståing av konflikten, og for fred, men handlar på stikk motsett måte, seier han.

(©NPK)

Oslo-biskop Kari Veiteberg støttar Operasjons Dagsverk. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse