Nordre

Over 80 prosent av nettbrukarane lurt av falske nyheiter

86 prosent av nettbrukarane innrømmer at dei har vorte lurt av falske nyheiter, i hovudsak spreidde via Facebook, ifølgje ei undersøking gjennomført i 25 land.

Aktørar i USA får mesteparten av skulda for å ha spreidd falske nyheiter, følgt av Russland og Kina, ifølgje undersøkinga som er gjennomført blant over 25.000 nettbrukarar i 25 land.

USA, Russland, Kina, Storbriannia og Sverige er blant landa der meiningsmålinga er utført.

Falske nyheiter ser ut til å vere mest utbreidd på Facebook, men er òg å finne på YouTube, bloggar og Twitter. Resultata avdekkjer utbreidd mistru til sosiale medium, aukande bekymring rundt personvern, og skepsis overfor algoritmar som sosiale medieselskap nyttar.

Folk i Egypt er dei mest «lettlurte», medan pakistanarane utviser mest skepsis, viser resultata frå undersøkinga som Ipsos gjennomførte frå 21. desember til 10. februar på vegner av tankesmia Centre for International Governance Innovation (CIGI).

- Undersøkinga understrekar ikkje berre kor skjørt nettet er, men også det aukande ubehaget nettbrukarane har overfor sosiale medium og makta desse selskapa utøver over dei daglege liva deira, seier Fen Osler Hampson, direktør for CIGIs avdeling for global sikkerheit.

Eit fleirtal av deltakarane i undersøkinga meiner at styresmakter og sosiale medieselskap må slå ned på falske nyheiter som bidrar til aukande mistru til internett, og til negativ påverknad på økonomi og politikk.

(©NPK)

Nettbrukarar verda rundt lar seg lure av falske nyheiter, ifølgje undersøkinga. Foto: AP / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse