Nordre

Øygarden kommune frifunnen i lagmannsretten i barnevernssak

Tingretten dømde Øygarden kommune til å betale ei kvinne millionerstatning etter svikt i barnevernet. No har Gulating lagmannsrett frifunne kommunen.

Bergen tingrett meinte Øygarden kommune svikta grovt og dømde kommunen til å betale ei kvinne i 30-åra erstatning på 1,3 millionar kroner.

Gulating lagmannsrett har i ein fersk dom samrøystes frifunne Øygarden kommune, skriv Bergens Tidende.

«Det er ikke sannsynliggjort at barnevernstjenesten kan bebreides for å ha grepet for sent inn mot omsorgssvikten», skriv lagmannsretten i dommen.

Dei første bekymringsmeldingane til dåverande Fjell kommune kom allereie då kvinna, som no er i 30-åra, var berre eitt år gammal. Då kvinna var seks år, vart ho og søskena akuttfjerna frå mora.

Advokaten til kvinna, Christian Thrane Asserson, seier til BT at han og klienten hans er skuffa over resultatet i Gulating lagmannsrett. Han skal gå gjennom dommen med klienten sin neste veke og vurdere korleis dei vil innretta seg til han.

Ingen av partane blir tilkjende sakskostnader.

(©NPK)

Gulating lagmannsrett i Bergen meiner barnevernstenesta i Øygarden kommune ikkje kan klandrast for å ha gripe for seint inn for å hindre omsorgssvikt i saka til ei kvinne som no er i 30-åra. Foto: Marit Hommedal / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse