Nordre

ANNONSE
Annonse

Permitterte risikerer å miste pensjon

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen fryktar at mange permitterte kan miste retten til tenestepensjon dei har opptent. No ber han regjeringa komme på banen.

Gabrielsens bekymring er knytt til arbeidstakarar som no opplever å bli permittert før dei har rokke å møte kravet i innskotspensjonslova om tolv månaders opptening.

– Slik reglane er i dag for obligatorisk tenestepensjon i privat sektor, må du ha vore medlem av pensjonsordninga i tolv månader for å få med deg oppsparte pensjonspengar vidare, inkludert samla avkasting, forklarer LO-leiaren.

I fjor vedtok Stortinget ei ny lov der tolvmånaderskravet vart fjerna. Men den nye lova har enno ikkje teke til å gjelde.

– Det er eit hol som gjer at enkelte risikerer å miste retten til pensjon dei faktisk har opptent, seier Gabrielsen til NTB.

Ifølgje han er det spesielt unge nytilsette og korttidstilsette som blir ramma.

Gabrielsen ber no regjeringa om å forsere iverksetjinga av lova, slik at tolvmånaderskravet blir fjerna umiddelbart.

LO ber òg regjeringa om å få på plass endringar som sikrar at arbeidstakarar som no er permitterte, ikkje blir utmelde av pensjonsordninga dei er medlem av. Dette har LO og NHO teke opp med regjeringa i fellesskap, ifølgje Gabrielsen.

– I dag er regelverket slik at mange kan bli utmeldt, åtvarar han.

(©NPK)

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen er bekymra for at permitterte skal miste pensjon. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse