Nordre

Psykologistudentar ankar dom mot staten

Dei 163 psykologistudentane som tapte søksmålet mot staten, ankar dommen. Studentane fekk ikkje godkjent utdanninga frå Ungarn til å praktisere i Noreg.

Studentane frå universitetet Eötvös Loránd (ELA) fekk ikkje medhald i Oslo tingrett då dommen kom i november.

Måndag vart det kjent at gruppa ankar til Borgarting lagmannsrett, skriv Khrono.

Saka handlar om ei praksisendring frå 2016 då Helsedirektoratet vedtok at studentane frå denne lærestaden ikkje lenger kunne få lisens eller autorisasjon til å praktisere som psykologar i Noreg. Avgjerda vart sett i verk med ein gong, samtidig som fleire norske studentar framleis studerte ved det ungarske universitetet.

Advokaten til studentane, Per Andreas Bjørgan, stadfestar overfor Khrono at anken er send til lagmannsretten.

(©NPK)

Studentane fekk ikkje medhald om at utdanninga frå Ungarn skal gi dei høve til å praktisere som psykolog i Noreg. No vil dei ha saka prøvd på nytt i lagmannsretten.
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse