Nordre

ANNONSE
Annonse

Radiokanalar på Vestlandet får forlengt sendeløyvet

18 radiokanalar på Vestlandet får halde fram med DAB-sendingane sine over Riksblokk II-nettet.

Det skjer etter at Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) gav A-Media ein tidsavgrensa anleggskonsesjon og sendeløyve.

Nokring, som sidan 2012 har hatt anleggskonsesjon og frekvensløyve, har levert tilbake dette med verknad frå 16. mai.

Medietilsynet og Nkom har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet å komme med ei tilråding for korleis Riksblokk II skal brukast i framtida. Tilrådinga skal komme 21. juni.

- Vi etablerer ei mellombels løysing slik at kanalane som i dag sender på Riksblokk II i Rogaland og Sunnhordland kan halde fram sendingane sine fram til den endelege avklaringa er klar, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Konsesjonen er tidsavgrensa, og går ut 31. desember i år.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse