Nordre informerer

Kjære avis-kunde og lesar

Publisert: 12.03.2020 kl 13:44

Med omsyn til den etter kvart så omfattande spreiinga av Korona-viruset Møre og Romsdal, innfører Nordre no rutinar for å redusere smitterisiko hos oss.

Frå og med fredag 13. mars vil det vere redusert bemanning på kontoret då vi rullerer på å ha heimekontor. Vi ber vi om at dei som kan kontaktar oss på telefon eller e-post. Det aller meste kan vi hjelpe med over telefon eller via e-post, og det gjer vi sjølvsagt med glede.

Redaktør Hilde Ellingsæter: tlf. 977 74 712, e-post: hilde@nordrenett.no

Journalist Janne Falch, tlf. 412 97 440, e-post: janne@nordrenett.no

Abonnementansvarleg Oddhild H. Sandøy, tlf. 919 95 839, oddhild@nordrenett.no

Marknadsleiar/dagleg leiar Åshild Fjørtoft, tlf. 468 37 149, e-post: aashild@nordrenett.no

Det er viktig å presisere at INGEN av dei tilsette i Nordre har vore i risikoområde for smitte, eller har vore i kontakt med kjente smitteberarar. Dette er eit føre-var-tiltak for å redusere risikoen for smitte då vi ser på avisa som sårbar grunna få tilsette. Vi ber om forståing for dette og ber alle om å respektere at døra kan vere stengt for publikum ein periode framover.

Nettavisa vert oppdatert fortløpande, alle saker som gjeld korona vert liggande ope for alle.

Papiravisa kjem som vanleg kvar torsdag.

Velkomen til nordrenett

Publisert: 15.01.2013 kl 15:21

Abonnentar får full tilgang.
Som abonnent på Nordre får du full tilgang både til nettavisa og e-avisa. Du treng berre å registrere deg. Klikk på symbolet «Min Profil» rett over denne teksten, og huk av for «Eg er abonnent og vil registrere brukarkonto ...». Fyll så inn abonnentnummeret ditt. Dette finn du på abonnementsfakturaen, eller du kan ringe oss. Det vert sendt ein epost til epostadressen din som du må stadfeste.

Bli abonnent.
Dette gjer du enkelt ved å klikke på symbolet «Min Profil» rett over denne teksten. Huk av for «Eg er ikkje abonnent og vil registrere brukarkonto i nettavisa». Følg så rettleiinga for kjøp av abonnement. Det vert sendt ein epost til epostadressen din som du må stadfeste.
Velkomen som lesar!

Annonse