Regjeringa lèt mulla Krekar reise til Italia

Regjeringa vil gi mulla Krekar utreisedokument slik at han kan reise til Italia for å vere til stades under si eiga rettssak.

Justis- og beredskapsdepartementet har klarlagt at Najumuddin Faraj Ahmad, betre kjent som mulla Krekar, kan få reisedokument, opplyser Justisdepartementet i ei pressemelding. Reisedokumenta vil berre gjelde dersom Krekar reiser til Italia for å vere til stades under si eiga rettssak.

- Vi skal ikkje stå vegen for at Krekar kan dra til Italia for å vere til stades under rettssaka mot seg, la det vere heilt klart. Vi vil at han skal svare for det han er skulda for der, seier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Krekar er tiltalt i ei terrorrettssak i Italia og er innkalla til å forklare seg under rettssaka førstkommande måndag. Tysdag sa Krekars advokat Brynjar Meling at dei allereie i oktober vende seg til norske styresmakter slik at nordirakaren kan bli utstyrt med dei nødvendige reisedokumenta og møte til rettsforhandlingane.

Rettssaka i Italia har allereie vorte utsett fleire gonger, og mykje tyder på at han kan bli utsett igjen. Advokat Brynjar Meling opplyser til NTB at han reknar med at det blir ei ny utsetjing.

(©NPK)

Mulla Krekar, her saman med advokat Brynjar Meling i Oslo tingrett i 2016. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse