Annonse

Regjeringa legg opp til færre passkontor 

Regjeringa varslar at dei vil redusere talet på passkontor, men konkretiserer ikkje kor mange kontor som skal bli igjen. 

Utgangspunktet til regjeringa er at eit passkontor bør behandle mellom 4.000 og 5.000 saker årleg, av omsyn til kvalitet, sikkerheit og brukartilgjenge, går det fram av revidert nasjonalbudsjett.

I dag skriv meir enn 100 passkontor ut under 5.000 pass i året.

I revidert viser regjeringa også til at Politidirektoratet har foreslått 72 utskrivingsstadar for pass.

(©NPK)

Annonse