Nordre

Renault tapte milliardar i fjor

Renault rapporterer om eit netto tap på 141 millionar euro i 2019. Dette er første gong på eit heilt tiår den franske bilprodusenten går i minus.

Tapet svarer til om lag 1,3 milliardar norske kroner.

Manglande bidrag frå den japanske samarbeidspartnaren Nissan og låge salstal blir peika ut som årsakene til nedgangen.

I ei fråsegn fredag fortel Renault at 2020 òg ser ut å bli eit dårleg år for selskapet.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse