ANNONSE
Annonse

Rentehevinga: – Dramatisk for unge bustadkjøparar

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) meiner rentehevinga er dramatisk for unge som har kjøpt sin første bustad til historisk låge rentenivå.

Noregs Bank heva torsdag styringsrenta med 0,5 prosentpoeng til 1,25 prosent. I tillegg signaliserer banken at styringsrenta vil hevast til rundt 3 prosent fram mot neste sommar.

NEF meiner dette er dramatisk for mange unge som nytta moglegheita til å kjøpe sin første bustad til historisk låge rentenivå. Ifølgje Eiendomsmeglerforbundet tok 77.000 førstegongskjøparar opp lån frå mai 2020 til september 2021 då styringsrenta stod i null.

– Mange har pådrege seg ei svært høg gjeldsgrad i forventning om låge rentenivå i mange år. Med dagens renteprognose må mange førebu seg på vesentleg høgare rentekostnader enn dei vart førespegla då dei fekk det første bustadlånet sitt, seier administrerande direktør Carl O. Geving i Eiendomsmeglerforbundet.

– Samtidig blir terskelen til bustadmarknaden svært høg for mange førstegongskjøparar som får låne mindre når rentene stig, seier Geving.

Vil treffe norske lommebøker hardt

Renteauken er den fjerde i rekkja sidan september.

NEF meiner ein bratt renteoppgang vil treffe norske lommebøker hardt, fordi dei fleste er eksponerte i eigedomsmarknadene med både gjeld og formue – og dei fleste har lån med flytande rente.

– Dagens heving med 0,5 prosentpoeng vil skape uro i hushalda. Vi vil åtvare sentralbanken mot å gå for hardt til verks framover då det kan utløyse uønskte effektar, seier Geving.

– Ver ein aktiv bankkunde

Forbrukarorganisasjonen Huseierne meiner at auken isolert sett ikkje er noka stor bekymring for dei aller fleste.

– Den store utfordringa er at dette kjem samtidig med at andre buutgifter som kommunale avgifter, straum, forsikring, mat og drivstoff også aukar, seier Carsten Henrik Pihl, forbrukar- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

– Renta kan ein gjere noko med. Vi i Huseierne tilrår folk å følgje med på kva banken gjer og å vere ein aktiv bankkunde. Mange vil no oppleve at bustadlånsrenta går godt over tre prosent. Då tilrår vi å prute på renta eller byte bank.

Sidan banken har seks vekers varslingsfrist før renta kan setjast opp, betyr dette at den auka renterekninga truleg kjem frå første veke i august.

(©NPK)

Norges Eiendomsmeglerforbund meiner rentehevingen er dramatisk for mange unge som nytta moglegheita til å kjøpe sin første bustad til historisk låge rentenivå. Foto: Lise Åserud / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse