Nordre

Salet av nye bustadar gjekk ned i mai

Salet av nye bustadar i mai i år er heile 12 prosent under tala frå same månad i fjor. Hittil i år ligg salet framleis 1 prosent over fjoråret.

- Igangsetjinga av bustadar i mai var 3 prosent lågare enn i 2018, og hittil i år ligg vi 14 prosent bak fjoråret når det gjeld igangsetjing av nye bustader, opplyser administrerande direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening i ei pressemelding.

Hittil i år har det vore ein nedgang i salet av einebustader på 14 prosent, medan salet av småhus ligg 7 prosent over fjoråret. Salet av leilegheiter ligg 8 prosent over fjoråret.

- Dei siste 12 månadene er det selt 27.492 bustader, seier Jæger.

Igangsetjinga fordelt på bustadtype hittil i år viser ein nedgang på 27 prosent for leilegheiter og ein nedgang på 1 prosent både på småhus og einebustader. Dei siste 12 månadene er det igangsett 28.221 nye bustader.

For fritidsbustader er det ein nedgang på 1 prosent i sal, medan det er ein auke på heile 34 prosent i igangsetjing av fritidsbustader.

(©NPK)

Sal av nye bustader i mai enda opp heile 12 prosent under tala frå mai i fjor. Hittil i år ligg salet likevel 1 prosent over fjoråret. Sal av leilegheiter ligg 8 prosent over fjoråret.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse