Semje i oppgjeret mellom MBL og Parat

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og arbeidstakarorganisasjonen Parat/Parat Media har komme til semje i tariffoppgjeret.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse