Nordre

Sjukefråværet gjekk svakt opp i første kvartal

Sjukefråværet i første kvartal var på 5,9 prosent, ifølgje sesongjusterte tal frå Nav og SSB. Det svarer til ein auke på 1,1 prosent frå førre kvartal.

Det legemelde sjukefråværet i 1. kvartal 2019 var 5,0 prosent, og det eigenmelde var 0,9 prosent.

Samanlikna med 4. kvartal i fjor auka det legemelde fråværet med 0,6 prosent og det eigenmelde med 4,3 prosent. Til saman blir dette ein auke på 1,1 prosent, som svarer til ein vekst på 0,1 prosentpoeng.

- Sjølv om sjukefråværet har auka litt frå førre kvartal, er sjukefråværet stabilt, seier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Tala er korrigerte for sesongvariasjonar som kjem av mellom anna influensa og bevegelege heilagdagar, slik at sjukefråværet kan samanliknast med kvartala før.

(©NPK)

Statistikken blir laga i samarbeid mellom Nav og SSB. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse