Sjukehusa: Lønnsoppgjeret mellom Akademikerne og Spekter i hamn

Akademikarane og Spekter er samde om lønnsoppgjeret for sjukehusa. Det økonomiske resultatet er på linje med resten av offentleg sektor.

Dei innleiande forhandlingane starta 5. april, og 3. mai vart det semje mellom Spekter og Akademikerne om dei sosiale føresegnene i årets hovudoppgjer.

 Deretter har Legeforeininga gjennomført sentrale forhandlingar, og alle foreiningar har hatt lokale forhandlingar, før Akademikerne torsdag avslutta forhandlingane med Spekter i år.

Berre to lokal usemje vart bringa inn i dei avsluttande forhandlingane sentralt. Desse er no løyst.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse