Nordre

ANNONSE
Annonse

Sør-Noregs viktigaste skytefelt omgjort til naturområde

5.000 bomber og granatar er fjerna i den største naturrestaureringa i noregshistoria. Gamle Hjerkinn skytefelt er no del av nasjonalparken i Dovrefjell.

Hjerkinn var i over 80 år Forsvarets viktigaste skytefelt i Sør-Noreg, men vart onsdag innlemma som verneområde i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) deltok på markeringa. Dei avduka ei ny steinhelle på vandringsvegen opp mot utkikkspunktet Viewpoint Snøhetta på Dovrefjell.

– Her er unike naturverdiar sikra, vatn og våtmarksområde er restaurerte og villreinen har endeleg fått tilbake riket sitt. Dette er god og handfast miljøpolitikk i praksis, seier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) om tilbakeføringa av skytefeltet til naturen.

Bomber og granatar fjerna

Forsvarsbygg har hatt oppdraget med å gjennomføre tilbakeføringa i samarbeid med Forsvaret og forsvarssektoren, miljøekspertar, entreprenørar og styresmakter.

Vegar, bygg og anlegg er fjerna, og heile området er rydda for eksplosiv. Nesten 5.000 store udetonerte bomber og granatar er fjerna saman med 550 tonn metallskrot.

Rundt 15.000 vernepliktige soldatar har gått manngard i fjellet og rydda i all slags vêr og sidan før oppstarten av prosjektet i 2006.

– Etter nærværet til forsvarssektoren på Dovrefjell gjennom mange tiår er det på sin plass å seie takk for lånet Dovrefjell, uttalte forsvarsminister Bakke-Jensen under markeringa.

Naturvernforbundet: – Unikt

Totalt er 165 kvadratkilometer restaurerte. 130 av dei blir innlemma i nasjonalparken, medan resten blir landskapsvernområde.

– Her er det gjort eit heilt unikt arbeid for å attskape store naturområde. Dette viser at vi kan reparere øydelagd natur, seier Arnodd Håpnes, fagleiar i Naturvernforbundet.

Der det var kilometervis med veg, bombekrater og øydelagd natur er fjellnaturen no tilbake.

– No får villreinen tilbake viktige trekkvegar samtidig som han får auka beiteareal. Fjellrev og ei rekkje fuglar får større tumleplass, naturtypar er attskapte og sjeldne artar får fleire levestedar. Dette er heilt utruleg og svært viktig, seier Håpnes.

(©NPK)

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (i blå jakke t.v.) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (i blå jakke t.h.) deltok i markeringa av tilbakeføringa av Hjerkinn skytefelt til naturen.
Foto: Asgeir Spange Brekke / Forsvarsdepartementet / NTB

Det tidlegare Hjerkinn skytefelt med fjellet Snøhetta i bakgrunnen. Onsdag blei store delar av området innlemma i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark etter å ha blitt restaurert. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse