Nordre

Statens strålevern får nytt namn - blir DSA

Statens strålevern skiftar namn til Direktoratet for strålevern og atomtryggleik, med forkortinga DSA.

- Vi skiftar namn for å synleggjere rolla vår som direktorat betre. Vi ønsket også å gjere tydeleg arbeidet vi gjer knytt til atomtryggleik, seier direktør Ole Harbitz.

Namneendringa gjeld frå 1. januar i år, men samfunnsoppdraget er det same som før: å arbeide for å redusere negative følgjer av stråling og for auka atomtryggleik både nasjonalt og internasjonalt. Andre sentrale oppgåver er mellom anna å bidra til ikkje-spreiing av radioaktivt materiale, og dessutan sikre ein forsvarleg atomberedskap med god krisehandteringsevne.

(©NPK)

Direktør Ole Harbitz i Statens strålevern, eller Direktoratet for strålevern og atomtryggleik som er det nye namnet. Arkivfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse