Nordre

Storbritannias publiv kan endrast for alltid

Koronapandemien kan endre den tradisjonsrike pubkulturen til britane for alltid. Tre av fire pubar og restaurantar blir venta å stengje på grunn av tiltaka.

Det viser ei undersøking utført av interesseorganisasjonar for pub- og restaurantbransjen.

– Dette vitnar om dei katastrofale og varige konsekvensane som restriksjonane til styresmaktene har for bransjen, seier organisasjonane i ei felles pressemelding.

Kroken på døra for dei fleste

Undersøkinga er utført av marknadsanalysebyrået CGA på vegner av Den britiske øl- og pubforeininga, Det britiske vertshusinstituttet og UK Hospitality.

446 bedrifter som driv 20.000 skjenke- og serveringsstader, har svart på undersøkinga i november. 72 prosent melder at dei ventar å stengje i løpet av neste år.

– Utan ei ny tilnærming og meir støtte frå styresmaktene, vil ein stor del av sektoren vere borte innan eit år, seier organisasjonane i fråsegna.

– Det betyr mange nedleggingar og færre jobbar, men òg at mange av dei kjære stadene våre vil forsvinne for alltid, legg dei til.

Resultata frå ei anna undersøking konkluderte torsdag med at éin av tre restaurantar fryktar at dei ikkje vil overleve i tre månader til.

Undersøkinga var utført av det britiske statistiske sentralbyrået (ONS).

Fleire rundar med nedstenging

Pubar i England måtte stengje dørene i byrjinga av november då ein ny runde med nedstengingar tredde i kraft. Også restaurantar, treningssenter og alle butikkar som sel produkt som ikkje er heilt nødvendige, har måtta stengje.

Nedstenginga skal førebels vare til 2. desember, og håpet er at ein klarer å opne opp innan jul.

Fredag starta òg ein ny runde med nedstengingar i regionane rundt Glasgow. Desse skal etter planen vare i tre veker.

I Nord-Irland vart det lempa varsamt på restriksjonane som har vore på plass i fem veker. Men allereie neste veke, fredag 27. november, startar ei ny to veker lang nedstenging.

– Det er openbert at tøffe, men nøye tima, tiltak er nødvendige for å gi oss den beste moglegheita til å feire ei trygg og fin jul, seier Nord-Irlands førsteminister Arlene Foster.

Halvannan million er smitta

Storbritannia er hardt ramma av pandemien. Så langt har 1,4 millionar personar fått påvist viruset, og det er registrert 54.000 koronarelaterte dødsfall, viser tal frå styresmaktene.

Torsdag vart det meldt om nesten 23.000 nye smittetilfelle på eitt døgn.

Dei siste to vekene har det i snitt vore 495 koronatilfelle per 100.000 innbyggjarar, ifølgje det europeiske smittevernbyrået ECDC. Dette er det tredje høgaste i Europa, berre overgått av Frankrike og Spania.

(©NPK)

Vindauga til London-puben Comptons var mørke torsdag 5. november. Eit fåtal av britiske pubar ventar å overleve koronapandemien, noko som kan få fundamentale konsekvensar for livet i Storbritannia, der pubkulturen har ei unik rolle. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse