Nordre

Store investeringar i fiberbreiband

Det vart investert 12,2 milliardar kroner i breiband og mobilnett i Noreg i fjor. Det er ein auke på 2,5 milliardar kroner frå året før.

– I tillegg stiller staten opp med 406 millionar kroner til breiband i distrikta i år, seier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) i ei pressemelding.

Ein stor del av investeringane er knytte til utbygging av fiber, over seks milliardar kroner i fjor.

For mobilnett er det investeringane i 4G som dominerer. Frå 2012 til 2019 er det investert meir enn 19 milliardar kroner i mobilnett og over 10 milliardar kroner knytt til 4G.

Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) la torsdag fram tal som viser høg aktivitet i den norske mobil- og breibandmarknaden, og at stadig fleire får tilgang til høgfartsbreiband.

Talet på abonnement på fiberbreiband auka i fjor med 154.000 til 1,22 millionar. Dette omfattar både privat- og bedriftsmarknaden.

Regjeringa har som mål at 90 prosent av husstandane skal ha tilbod om breiband med 100 megabit per sekund innan utgangen av året. Etter første halvår i fjor var talet 86 prosent.

– Krisa vi er inne i no, viser kor avhengige vi er av god digital infrastruktur, seier Helleland.

(©NPK)

Illustrasjonsfoto: Audun Braastad / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse