Straumsjokk for mange idrettslag: – Svært urovekkjande

Straumkostnadene for idrettslaga var i snitt to og ein halv gangar så store i november og desember som året før, viser ei undersøking av Norges idrettsforbund.

Gjennomsnittleg kostnad er auka med 40.000 kroner i dei to siste månadene av fjoråret, opplyser NIF i ei pressemelding. Enkelte idrettslag melder om kostnadsauke på over ein halv million kroner på to månader.

357 idrettslag har svart på NIFs undersøking.

– Dette er svært urovekkjande. Mange idrettslag står i ein svært vanskeleg økonomisk situasjon og har små økonomiske reservar. Dei høge straumkostnadene kan føre til stenging av anlegg, redusert aktivitet, høgare medlems- og aktivitetskostnader og i verste fall konkurs for enkelte anleggssigrar, seier generalsekretær Nils Einar Aas i NIF.

I januar har straumprisane òg vore høge.

Aas meiner regjeringa må komme på banen med ei kompensasjonsordning for idretten og anna frivilligheita.

– Dette er noko vi har tru på at dei vil gjere, seier Aas.

NIF kjem til å sende tala frå undersøkinga til Kulturdepartementet «som dokumentasjon og grunnlag for videre dialog og oppfølging».

(©NPK)

Høge straumprisar har gjort det vanskeleg for mange idrettslag den siste tida. Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Generalsekretær i Norges idrettsforbund Nils Einar Aas er bekymra. Foto: Torstein Bøe / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse