Nordre

Styresmaktene slår tilbake mot falske tekstmeldingar

I alt 37 prosent av alle nordmenn har vorte utsette for tekstmeldingar frå falske avsendarar det siste året, kjem fram det av ei undersøking frå NorSIS.

Berre på eitt døgn i august stoppa Telenor meir enn 45.000 falske eller svindelrelaterte tekstmeldingar.

– Altfor få er merksame på at det er nesten like lett å sende ein falsk SMS som ein ekte, seier cyberekspert og seniorrådgivar Vidar Sandland i Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS).

Ifølgje Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) sperra Telenor 45.000 svindelrelaterte tekstmeldingar på eitt døgn no i august. Ein av svindelteknikkane som gjer at meldinga blir stoppa, er falsk avsendar, såkalla SMS-spoofing.

– Dei aktørane som driv med denne typen ulegitimerte manipuleringar av avsendaradressa, sit ofte utanfor Noreg, seier seniorrådgivar Johannes Vallesverd i Nkom.

I alt vart det sendt rundt 20 millionar tekstmeldingar gjennom Telenors system denne eine dagen.

Dei falske tekstmeldingane blir primært brukte til å lure mottakaren til å gi frå seg brukarnamn, passord eller kredittkortinformasjon.

– Du kan òg bli beden om å laste ned eit program som i verste fall gir dei kriminelle full tilgang til kamera, mikrofon, filer og tekstmeldingar. Det er berre fantasien som set stoppar for bruken av dette, seier Sandland.

Han presiserer at nedlasting av denne typen overvakingsappar i dei aller fleste tilfella er ei utfordring knytt til Android-telefonar.

På oppdrag frå Justisdepartementet arrangerer NorSIS i haust Nasjonal tryggingsmånad. Eit mål med kampanjen er at flest mogleg norske verksemder gjennomfører eit opplæringsopplegg for sine tilsette.

(©NPK)

I alt 37 prosent av alle nordmenn har blitt utsette for tekstmeldingar frå falske avsendarar det siste året, går det fram av ei undersøking frå NorSIS. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse