SV og regjeringspartia samde om krisepakke for straum og koronatiltak

Ap, Sp og SV vart fredag samde om å forlengje og forsterke fleire økonomiske tiltak for å dempe verknadene av smitteverntiltak og høge straumprisar.

– Eg er svært glad for at vi no er samde om ein kraftfull pakke som sikrar tryggleik for jobbane til folk, og som set helsevesenet i stand til å handtere koronakrisa. Både pandemien og straumkrisa rammar dei som har det vanskelegast frå før. Derfor er det viktig at fellesskapet stiller opp med eit trygt og rettferdig tryggingsnett, seier leiaren i finanskomiteen, Eigil Knutsen frå Arbeidarpartiet, i ei pressemelding.

Partia har forhandla om den såkalla samleproposisjonen frå regjeringa, som dekkjer både straumhjelp og tiltak for å bøte på dei økonomiske konsekvensane av smitteverntiltaka som vart innførte før jul.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse