Nordre

ANNONSE
Annonse

Tine får ikkje lov å kalle seg Noregs mest berekraftige selskap

Tine hevdar i ein reklamevideo at dei er Noregs mest berekraftige selskap. Norsk vegansamfunn klaga påstanden inn for Forbrukartilsynet og fekk medhald.

- Kyr produserer enorme mengder av klimagassen metan, og soya brukt til dyrefôr blir frå tidlegare importert regnskogsområde i Brasil, seier leiar i Norsk vegansamfunn, Samuel Rostøl, til NRK.

Dei meiner Tine burde presisert at forbrukarane har inntrykk av at Tine er best på berekraft, ikkje at selskapet faktisk er det. Forbrukartilsynet har gitt organisasjonen medhald i klaga si og seier at Tines reklame er i strid med marknadsføringslova.

«På generelt grunnlag vil vi bemerke at bruken av en så generell påstand som 'Norges mest bærekraftige selskap 2019' vanskelig vil kunne dokumenteres tilstrekkelig. Vi ber på denne bakgrunn at dere endrer all eksisterende markedsføring hvor denne påstanden benyttes.», skriv tilsynet.

Tine skriv i ein e-post til NRK at det aldri var intensjonen å hevde at Tine er Noregs mest berekraftige selskap, men at dette er noko forbrukarane har kåra selskapet til.

Selskapet kjem til å gjere justeringar i teksten i reklamekampanjen.

- Når det gjeld påstanden om at norsk mjølkeproduksjon ikkje er berekraftig, så vil vi nekte for dette, seier direktør for kommunikasjon og berekraft i Tine, Lars Galtung, i ein e-posten.
EMBED START Custom Tine hevda i ein reklamevideo at dei er Noregs mest berekraftige selskap. Norsk vegansamfunn klaga til Forbrukartilsynet og fekk medhald. Foto: Tore Meek / NTB scanpix EMBED END Custom(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse