Nordre

Turistforeininga: - Det beste med å vere på tur, er å komme trygt heim

Med eit postkort med fjellvettreglane - og dessutan sjokolade og energibarar - ønskte Turistforeningen og Røde Kors god tur til påskefjellet frå Oslo S måndag.

Dei to organisasjonane arrangerer fjellvettdagen saman.

- Det handlar om å lære folk fjellvettreglane, slik at dei skal vere best mogleg førebudd når dei kjem ut i fjellet. Det er mange der ute som kan hjelpe viss det går gale, men det beste er å sleppe å få hjelp, seier generalsekretær Dag Terje Solvang i Den Norske Turistforeningen (DNT) til NTB.

- Det viktigaste er å planleggje turen. Snakk med dei du skal på tur med, og planlegg turen godt, slik at du alltid har ein plan B viss det skulle komme vêrskifte eller andre ting. Planlegg kvar minste detalj, legg han til.

Skredfare - mest i nord

Vinteren i år har vore den mest alvorlege når det gjeld snøskred på mange år, med elleve omkomne. Det er fleire enn dei tre siste vintrane til saman, og berre éin gong tidlegare sidan tusenårsskiftet har talet vore så høgt. I påska er det mest i nord at forholda er krevjande.

Ei undersøking som Røde Kors gjennomførte nyleg, viser at berre éin av tre kjenner seg sikre på korleis dei skal vurdere skredterreng.

- Her er det behov for ein liten oppfrisking av gode, gamle kunnskapar, slik at vi veit der vi er når vi er på tur, og at vi kan ta trygge val, seier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

- Kom deg ut

Likevel ser han ingen grunn til at folk skal halde seg heime i påsken i staden for å dra til fjells.

- Det er ein av dei gode tradisjonane som vi skal ta vare på i dette landet, nettopp å vere og å kjenne naturen, seier Apeland.

Det støttar generalsekretær Solvang i DNT.

- Folk må komme seg ut og bruke naturen. Han er jo noko av det viktigaste og finaste vi har. Men du må ta med deg den kunnskapen du treng. Det beste med å vere på tur, er å komme trygt heim, seier han.

Ikkje alltid teknologien verkar

Begge er bekymra for dei manglande kunnskapane til folk om kart og kompass, og i ei undersøking seier berre fire av ti at dei er sikre på eigne kunnskapar om dette.

- Vi trur mange ikkje drar på tur fordi dei ikkje har den kunnskapen dei føler at dei skal ha. Og så er det ein del som tar galne val når dei er på tur. Vi ønsker å auke kunnskapen om gode, gamle turtips, seier Bernt G. Apeland.

- Mobiltelefonen og GPS er kjempefint, men det er ikkje alltid teknologien verkar, særleg ikkje mobiltelefonen, legg han til.# Fakta om fjellvettreglane

Dei ni fjellvettreglane, slik dei er etter ei oppdatering i 2016. Reglane er utarbeida av Røde Kors og Den Norske Turistforening.

1. Planlegg turen og meld frå kvar du går

2. Tilpass turen etter evne og forhold

3. Ta omsyn til vêr- og skredvarsel

4. Ver forberedt på uvêr og kulde, sjølv på korte turar

5. Ta med utstyr for å kunne hjelpe deg sjølv og andre

6. Ta trygge vegval. Kjenn igjen skredfarleg terreng og usikker is

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid kor du er

8. Vend i tide - det er ingen skam å snu

9. Spar på kreftene og søk ly om naudsynt

Kilde: UT.no

(©NPK)

Generalsekretærane Bernt G. Apeland i Røde Kors (til venstre) og Dag Terje Solvang i DNT delte ut sjokolade og informasjon om fjellvettreglane til dei reisande. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Dei reisande på Oslo S fekk ei påminning om fjellvett måndag da DNT og Røde Kors arrangerte fjellvettdagen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Generalsekretærane Bernt G. Apeland i Røde Kors (til venstre) og Dag Terje Solvang i DNT under fjellvettdagen måndag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse