Annonse

TV 2-reporter gjev seg ikkje trass stokkeslag og fengsling

Kadafi Zaman, som nettopp er lauslaten frå fengsel i Pakistan, vil fortsette å fortelje om situasjonen i landet før valet.

Den norske TV 2-reporteren Kadafi Zaman blei arrestert og banka av politiet fredag då han dekte ein politisk demonstrasjon i byen Gujrat nordaust i Pakistan. Måndag blei han lauslaten igjen frå varetektsfengsel.

Det er val i Pakistan 25. juli, og styresmaktene har lagt ned forbod mot demonstrasjonar.

Politiets angrep skjedde under ei markering som blei halden av Pakistan Muslim League, eitt av dei største partia i landet. Tidlegare statsminister Nawaz Sharif høyrer til dette partiet, og han skulle komme tilbake til Pakistan denne dagen.

- Eg skulle rapportere om korleis han blei tatt imot av tilhengjarane sine. Det eg blei vitne til, var at politiet angreip dei politiske aktivistane med stokkar. Dette skjer kort tid før valet, fortel TV 2s Zaman til sin eigen kanal.

Han skildrar korleis politiet opptrer mot pressa, spesielt den lokale pressa, som blir knebla frå å rapportere, og lokale aktivistar som blir trakasserte, arresterte og banka opp.

Dreg ikkje

- Eg har ikkje tenkt å sette meg på eit fly sjølv om eg har fått stokkeslag over heile kroppen. Eg har tenkt å rapportere om dette valet for å fortelje folk korleis dette blir gjennomført, seier den norske reporteren rett etter at han er lauslaten frå varetektsfengsel.

Han har rapportert frå val i mange land, men aldri opplevd noko liknande. Sjølv ikkje under revolusjonen i Egypt.

Fredag blei Kadafi Zaman arrestert av pakistansk politi rett før han skulle gå på direkten på TV 2 for å vise korleis situasjonen var under demonstrasjonen. Han fekk stokkeslag på ryggen og mot ribbeina og blei plassert i ei celle med 20 til 30 andre personar. Dei fleste av dei er folkevalde politikarar, både kandidatar til nasjonalforsamlinga og provinsforsamlinga.

- Eg har ikkje sett maken til brutalitet, pakistansk politi burde skamme seg, og eg synest norske politikarar burde ta opp dette med Pakistan, som er eit samarbeidsland for Noreg og utanriksdepartementet, seier han til TV 2.

Stortinget engasjert

Mange har vore engasjerte etter at det blei kjent at den norske reporteren var blitt banka opp og arrestert fredag.

Blant dei er Venstre-politikaren og stortingsrepresentanten Abid Raja. Til NTB fortel Raja at han har hatt minst 50 eller 60 telefonsamtaler med forskjellige myndigheitspersonar i Pakistan.

- Sentrale styresmakter er blitt engasjerte, og eg er særleg glad for engasjementet til lokale styresmakter i Pakistan, som har stor innverknad. I tillegg har den pakistanske ambassaden her i Oslo gjort ein veldig god jobb, den norske ambassaden i Pakistan og norske UD, seier Raja.

Raja, som har pakistansk bakgrunn, seier at han er sikker på at alle stortingsrepresentantar i Noreg som har ein forbindelse til land i utlandet, ville gjort det same for å hjelpe ein norsk journalist i ein tilsvarande situasjon i utlandet.

(©NPK)

Annonse