Nordre

Unge svenskar ser mørkare på framtida

Ein tredel av svenskar mellom 15 og 24 meiner framtida ser mørk ut, viser ny undersøking.

Pessimismen har auka sidan 2014, skal vi tru analyseselskapet Ungdomsbarometern som står bak undersøkinga. Medan 21 prosent av dei spurde meinte framtida såg ganske mørk eller mørk ut for fem år sidan, svarer 32 prosent det same i dag.
Tala går fram av ei større undersøking av 19.000 svenskar i aldersgruppa som også blir kalla generasjon Z.
Uro for klimaet blir trekt fram som det største årsaka til pessimismen. Ungdomsbarometerns administrerande direktør Ulrik Hoffman peikar òg på at generasjonen har fått namn etter den siste bokstaven i det engelske alfabetet.
– Sjølv om det er ei litt mørk form for humor, finst det dei som ser apokalyptisk på framtida, det at dei er den siste generasjonen, seier han.
Litt optimisme er det likevel plass til. Undersøkinga viser at 49 prosent av dei spurde meiner dei har gode moglegheiter til å påverke samfunnet. Dei var det berre 38 prosent som meinte i 2011.
Av undersøkinga går det òg fram at det politiske engasjementet er større blant jenter enn gutar.
EMBED START Custom Svenske ungdommar ser mørkare på framtida enn for fem år sidan. Samtidig har halvparten god tru på at dei kan påverke samfunnet. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun, NTB scanpix EMBED END Custom
(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse