ANNONSE
Annonse

USA unngår enorm jernbanestreik

Ein avtale mellom fagforeiningar og arbeidsgivarar i jernbanesektoren i USA gjer at landet unngår ein streik som kunne kosta 2 milliardar dollar dagen.

Ein førebels avtale mellom tolv fagforeiningar og fleire jernbaneselskap sørgjer for at ein unngår ein streik som ville omfatta over 100.000 arbeidstakarar. I staden seier president Joe Biden at jernbanearbeidarane ligg an til høgare lønn, betre arbeidsforhold, og betre helseforsikring.

– Alt det er velfortente sigrar. Det er også ein siger for jernbaneselskapa som får moglegheita til å tilsetje og behalde fleire arbeidarar i ein industri som framleis vil vere ein sentral del av den amerikanske økonomien i mange tiår framover.

Avtalen vart kunngjord kort tid etter 5.00 Washington-tid torsdag (11.00 norsk tid) etter forhandlingar som varte heile natta. Streiken, som kunne byrja allereie fredag, ville fått store konsekvensar for både godstrafikken og lokal passasjertrafikk i store delar av USA.

Godstog med mat og drivstoff og pendlartog kunne vorte ståande, og 2 milliardar dollar kunne gått tapt kvar dag. Ein stor del av godstrafikken går på jernbanen i USA, og industrien er svært avhengig av godstog. I tillegg ville streiken vorte ein verkebyll for Demokratane før mellomvalet i november.

(©NPK)

Godstog over heile USA, som her i Los Angeles, kunne vorte ståande stille frå fredag om ikkje fagforeiningar og arbeidsgivarar hadde vorte samde om ein avtale. Foto: Ashley Landis / AP / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse