Eidet skule – ein ny skule for framtida

Ordskifte:

Eidet skule – ein ny skule for framtida

Publisert:

«No når fyrste spadetak er gjort på nye Eidet skule er iallfall draumen om ein ny felles skule endeleg noko som faktisk er innafor rekkevidde.», skriv Kathrine Pernille Beite, ordførarkandidat for Haram Høgre.

Når skal galskapen stoppe?

Ordskifte:

Når skal galskapen stoppe?

Publisert: - Oppdatert: 06.06.2023 kl 10:04

«Hvorfor ser det ut til at så mange tror at disse turbinene som Stortinget vil rasere naturen vår med, forurenser så mye mindre bare vi ikke ser dem?», skriv Finn Arne Follestad i INP.

Kutt i fylkesbyråkratiet, ikkje i ferjedrifta!

Ordskifte:

Kutt i fylkesbyråkratiet, ikkje i ferjedrifta!

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2023 kl 09:56

Fylkeskommunedirektøren foreslår massive kutt i ferjetilbodet i heile fylket frå neste år, samtidig lever fylkesadministrasjonen i sus og i dus og vassar i både pengar og unødvendige prosjekt, skriv Frank Sve (FrP).

– Vi vil redusere ordførarløn med 2G

Raudt ut mot forslag til politikargodtgjersle:

– Vi vil redusere ordførarløn med 2G

Publisert:

Heidi Bjurbeck, ordførarkandidat for Raudt Haram, vil senke ordførarløna i nye Haram med meir enn 200.000 kroner.

Vi må sikre verktøy som fanger opp rusmisbruk

Ordskifte:

Vi må sikre verktøy som fanger opp rusmisbruk

Publisert:

I lys av siste dagers oppslag om ekstrem økning i bruk av kokain blant ungdom, reagerer vi i KrF Det er ingen som vil straffe tungt rusavhengige. Nå handler det om hvilken rolle politiet skal ha i avdekking og oppfølgingen av narkotikabruk og ikke minst, om hjelpen skal være påtvunget eller ...

Sirkulære Haram

Ordskifte:

Sirkulære Haram

Publisert:

Haram kommune skal vere i front når det gjeld sirkularitet og berekraft, meiner Matias Hoem Bjurbeck,
4.kandidat for Haram Venstre.

Haram Venstre ønsker egen naturbrukslinje på Nordøyane

Ordskifte:

Haram Venstre ønsker egen naturbrukslinje på Nordøyane

Publisert:

Det er for få plasser på naturbruk i Møre og Romsdal. En plassering på Nordøyane vil gi en unik mulighet til å blande sammen fiske/fiskeoppdrett, landbruk/gartneri og hestefaget dersom man ønsker det, mener Haram Venstre.

Folkebad når økonomien tillet det

Ordskifte:

Folkebad når økonomien tillet det

Publisert: - Oppdatert: 09.05.2023 kl 16:04

Venstre tek opp plasseringa av folkebadet i Nordre og at det er naturleg at det blir plassert nær den nye skulen på Eidet. Å stille spørsmålet er greitt, men ein må også ha med seg historikken bak den lokaliseringa som er vald. Den historikken ser Venstre heilt vekk frå eller kjenner ikkje ...

Sju gode grunnar til å stemme Høgre i Haram

Ordskifte:

Sju gode grunnar til å stemme Høgre i Haram

Publisert:

Høgre sin visjon for Haram er mellom anna å spele på lag med næringslivet og dei som skaper verdiar, utvikling og gode arbeidsplassar.

Heile Norge eksporterer

Ordskifte:

Heile Norge eksporterer

Publisert:

Haram Arbeidarparti vil lytte til næringslivet både lokalt og regionalt, og bidra med å bringe synspunkt til sentrale myndigheiter. Regjeringa si eksportreform vil være til nytte for næringsliv i Haram kommune og vår region.

Heile faste stillingar som norm i nye Haram

Ordskifte:

Heile faste stillingar som norm i nye Haram

Publisert:

Vi har eit fantastisk system i Noreg i trepartssamarbeidet. Stabilitet og klare reglar for både arbeidsgivarar og arbeidstakarar gir gode rammevilkår for næringsutvikling. Sjølv om ein kan vere ueinige, så er ein einige om korleis ein skal handtere det, gjennom faste forhandlingar. Det er ...

Haram Høgre vil vidareføre planane om symjeanlegg i Brattvåg sentrum

Ordskifte:

Haram Høgre vil vidareføre planane om symjeanlegg i Brattvåg sentrum

Publisert:

Christian Holstad Lilleng har i Nordre og Bygdebladet kome med Venstre sine tankar om plassering av nytt symjeanlegg i Haram. Ambisjonen om utvikling i alle kommunedelar er viktig, og for å få til dette i ny kommune må vi bygge vidare på det vi kan av arbeid som er lagt ned tidlegare.

Haram kommune må ikkje gje opp ungdomen!

Ordskifte:

Haram kommune må ikkje gje opp ungdomen!

Publisert:

Altfor mange ungdommar fell utanfor samfunnet. Statistikk frå NAV viser at dersom ein mottar sosialhjelp som 18-åring, er det 45% sjanse for at ein gjer det også som 25-åring. Det skal - og må - Haram kommune motarbeide.

Fylkeskommunen må opne att tannhelseklinikken på Haramsøy

Ordskifte:

Fylkeskommunen må opne att tannhelseklinikken på Haramsøy

Publisert:

Haram Venstre meiner at situasjonen har endra seg såpass at ein burde få i gong tannklinikken på Haramsøy igjen.

Skatt på arbeidende kapital rammer spesielt bedrifter i utkant Norge

Ordskifte:

Skatt på arbeidende kapital rammer spesielt bedrifter i utkant Norge

Publisert:

KrF landsmøte ønsker et skattesystem som stimulerer til innovasjon, verdiskaping og arbeisplasser, og legger grunnlaget for gründerånd, spesielt i distriktene.

Grunnrenteskatt

Ordskifte:

Grunnrenteskatt

Publisert:

KrF Landsmøte reagerer sterkt på regjeringens forslag til endring av grunnrenteskatten og frykter at forslaget vil rasere kyst-Norge. Havbruksnæringen er den nest største eksportnæringen i Norge og står dermed for en betydelig verdiskaping.

13 personar frå tidlegare Sandøy stiller til val

Ålesund 2024:

13 personar frå tidlegare Sandøy stiller til val

Publisert:

Det er stor utskifting av personar frå gamle Sandøy på dei politiske listene til haustens val i Ålesund kommune.

Longva barnehage foreslått nedlagt

Handsaming i formannskap i dag:

Longva barnehage foreslått nedlagt

Publisert: - Oppdatert: 18.04.2023 kl 10:22

Ålesund formannskap har møte i dag, 18. april. Longva barnehageavdeling er på sakslista igjen – og kommunedirektøren si innstilling til saken er nedlegging av avdelinga, grunna økonomien.

Brattvåg må fortettes

Ordskifte:

Brattvåg må fortettes

Publisert:

Brattvåg er pr i dag Harams mest befolkede område. Selv om Vatne/Tennfjord med den store utbyggingen på Eidet vil passere antall innbyggere i løpet av få år må det legges til rette for flere boliger også i Brattvåg.

Fylkesutvalet vedtok lågare bompengar

Kjekk nyheit for øybuarane:

Fylkesutvalet vedtok lågare bompengar

Publisert:

12. og 13. april har fylkesutvalet hatt møte. På agendaen i dag var mellom anna bompengesatsen på Nordøyvegen.

Velkommen til Haram INP

Ordskifte:

Velkommen til Haram INP

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2023 kl 13:12

Den 29. februar 2020 var vi 9 personer som møttes på Rjukan og stiftet Industri- og Nærings-partiet INP. Et moderat sentrumsparti.

Desse stiller på fylkestingslistene

Desse stiller på fylkestingslistene

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2023 kl 13:13

No er fylkestingslistene til haustens val klare for ettersyn.

Valdagar og vallokale for Haram 2024

Valdagar og vallokale for Haram 2024

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2023 kl 13:13

Torsdag 30. mars var det møte for valstyret Haram 2024. No er datoane for avstemming satt – nesten. I tillegg er det eit overraskande vallokale med i år!

Her finn du listene for kommunevalet i nye Haram

Her finn du listene for kommunevalet i nye Haram

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2023 kl 13:13

Forslaga skal no til ettersyn og blir endeleg godkjent av Haram valstyre.

Mitt valg vart eit verdivalg

Ordskifte:

Mitt valg vart eit verdivalg

Publisert: - Oppdatert: 13.04.2023 kl 13:16

For første gong på svært mange år har eg teke ei avgjerd om å melde meg inn i eit politisk parti.

Annonse