Nordre

Vekst for Vy i 2019

I fjor vart det gjennomførte 73,2 millionar reiser med Vy-tog i Noreg. Det er ein auke på 2,8 prosent samanlikna med 2018.

Dette utgjer 2 millionar fleire togreiser, ifølgje Vy.

41,4 millionar av desse reisene vart gjorde med lokaltoga på Austlandet, noko som svarer til ein oppgang på 1,1 prosent samanlikna med 2018.

Det vart gjort 2,1 millionar reiser på Gjøvikbanen, opp 2,7 prosent.

Stengt for arbeid

På regiontoget mellom Oslo og Bergen var det 4,6 prosent fleire reiser i 2019.

På Østfoldbanen var det ein nedgang i mengd reiser på 0,5 prosent. Også på regiontoget mellom Drammen og Lillehammer var det nedgang. Det vart gjennomført 4,2 prosent færre reiser i 2019 samanlikna med 2018.

Vy påpeikar at det var stengt mellom Drammen og Asker og mellom Lillehammer og Moelv i om lag seks veker i sommar. Årsaka var arbeid på toglinja.

Stengt på grunn av rasfare

På Vestfoldbanen var det ein kraftig auke på 15,2 prosent i 2019. 7,8 millionar passasjerar reiste mellom Eidsvoll og Skien. Togtraseen Eidangerparsellen, mellom Farriseidet og Porsgrunn, har bidratt til utviklinga, ifølgje Vy.

På regiontoget mellom Oslo og Trondheim var det 2,4 prosent fleire reiser i 2019, medan Nordlandsbanen hadde ein nedgang på 1,4 prosent.

På Rørosbanen var det 0,3 prosent færre reiser i 2019 samanlikna med året før, medan det var 6,5 prosent færre reiser på Raumabanen. Denne strekninga har vore stengd fleire gonger på grunn av rasfare, påpeikar Vy.

Nye aktørar på banen

Britiske Go-Ahead har tatt over Jærbanen, Arendalsbanen og Sørlandsbanen, og Vy har derfor ikkje samanliknbare tal. Frå 8. juni tar svenske SJ over køyring av toga i nord, medan Vy skal halde fram med å køyre toga i vest.

Vy-direktør Arne Fosen er glad for at dei skal halde fram med å køyre til og frå Bergen.

– Vi har òg store ambisjonar for reiselivssatsinga på det som er ein av dei ti finaste togturane i verda, turen mellom Bergen og Oslo, seier Fosen.

(©NPK)

73,2 millionar passasjerar reiste med Vy-tog i 2019. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse