Nordre

Venstre vil stramme inn overfor oljebransjen

Venstre er i ferd med å gjere klar lista med krav til regjeringsforhandlingane. Fjerning av refusjonsordninga for oljeleiting er eitt av dei.

Kravlista skal diskuterast på landsstyremøtet til partiet i helga. Eitt av forslaga som er spelt inn, gjeld ei ny olje- og gasspolitikk.

- Det er ikkje noko tvil om at Venstre ønsker ein annan oljepolitikk enn den vi har i dag. Vi ønsker meir gjennomslag enn det vi fekk på Jeløya, seier sentralstyremedlem og stortingsrepresentant Guri Melby til NTB.

Risiko

I helga vil landsstyret truleg samle seg om kravet om at det blir gjort endringar i skattesystemet for leiteverksemd og investeringar på norsk sokkel. Venstre vil mellom anna at staten skal senke friinntekta og fjerne leiterefusjonsordninga, og generelt ta mindre risiko ved leiting på norsk sokkel.

- Vi må unngå ulønnsam næringsstøtte frå staten til petroleumssektoren. Vi ønsker at dei minst lønnsame prosjekta ikkje blir realiserte, seier Melby, som peikar på både miljøutfordringane og den samfunnsmessige risikoen.

Stortingsgruppa i Venstre ønsker òg permanent vern av sårbare område, inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen, Skagerrak, Mørefelta, Jærkysten, kystnære område av Finnmark og i og ved iskanten.

Håper på draghjelp

Venstre vil at det blir sett ned eit utval for å sjå på skatteordningane til oljesektoren.

- På Jeløya fekk vi ikkje gjennomslag for ei slik utgreiing. Det vil vere eit viktig første skritt, seier Melby, som håper på draghjelp frå KrF i forhandlingane.

Venstre satsar no for fullt på å få søkelyset retta mot dei politiske sakene til partiet. Etter snart eitt år i regjering har partiet hamna i stabilt sideleie godt under sperregrensa på meiningsmålingane.

Feiden mellom partileiar Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Abid Raja har heller ikkje gjort saka enklare. Onsdag hevda Grande at det ikkje er snakk om ein langvarig konflikt mellom dei to.

Andre krav frå Venstre kan bli å auke dei nasjonale måla for kutt i klimagassutsleppa til minimum 45 prosent innan 2030 og halvere utsleppa frå transportsektoren.

(©NPK)

Venstre kan komme til å vedta eit krav om kutt i refusjonar til oljeleiting i ein eventuell ny regjeringsplattform. Partileiar Trine Skei Grande og resten av landsstyret møtes i helga. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse