Nordre

WHO: - Høgaste talet registrerte meslingtilfelle på 13 år

Talet på meslingtilfelle har gjennom dei sju første månadane i år tredobla seg samanlikna med same periode i fjor, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Talet på meslingtilfelle har gjennom dei sju første månadane i år tredobla seg samanlikna med same periode i fjor, ifølgje Verdshelseorganisasjonen (WHO).

Så langt i år er det registrert 364.800 tilfelle av meslingar i verda. I fjor var det til samanlikning 129.239 tilfelle i same periode.

- Det er det høgaste registrerte talet sidan 2006, sa talsperson Christian Lindmeier i WHO då han møtte pressa i Genève tysdag.

Tala er ifølgje WHO spesielt bekymringsfulle sidan det blir antatt at berre eitt av ti tilfelle av meslingar blir rapporterte på verdsbasis.

Ifølgje WHO er det landa Kongo, Madagaskar og Ukraina som har den høgaste mengda registrerte tilfelle av meslingar. 127.500 tilfelle vart registrerte berre på Madagaskar i løpet av første halvår. Store meslingutbrot har òg vorte registrert i Angola, Kamerun, Chad, Kasakhstan, Nigeria, Filippinane, Sudan, Sør-Sudan og Thailand.

I fjor vart det registrert 84.462 tilfelle av meslingar i Europa, medan det så langt i år er registrert 90.000 tilfelle.

Meslingar er ein svært smittsam virussjukdom som blir spreidd ved dropesmitte og gir kraftige forkjølingssymptom, feber og utslett. Virussjukdommen kan førebyggjast med vaksinasjon, men WHO har den siste tida uttrykt bekymring for auka vaksinemotstand i fleire land.

Vaksinen er ifølgje WHO svært effektiv, og organisasjonen oppmodar alle til å sørgje for at dei er tilstrekkeleg vaksinert.

(©NPK)

Talet på tilfelle av meslingar på verdsbasis har tredobla seg i løpet av dei sju første månadane i år samanlikna med same periode i fjor, ifølgje WHO.
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse