Zelenskyj gjentek at han vil snakke med Putin

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seier at han er klar for å forhandle med Russlands president Vladimir Putin – under visse vilkår.

– Som president er eg klar til å snakke med Putin, men berre med han og utan ein mellommann, og berre på vilkår av ein dialog i staden for eit ultimatum, sa Zelenskyj i eit intervju med ein italiensk kringkastar fredag.

Han la til at han ikkje trur at offentlegheita i Ukraina førebels vil sjå eit slikt toppmøte i eit positivt lys.

Talsperson for den russiske regjeringa, Dmitrij Peskov, gjentok fredag Russland si haldning om at eit møte mellom dei to presidentane ikkje kan finne stad før det ligg føre ein skriftleg førehandsavtale mellom dei.

– Utan desse førebuande tiltaka er det neppe mogleg å halde eit slikt møte, sa han ifølgje det statlege, russiske nyheitsbyrået Interfax. Peskov stadfesta også at det ikkje har vore nokon framgang i fredssamtalane mellom dei to landa.

(©NPK)

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjentar at han vil forhandle om fred med Russlands president Vladimir Putin. Foto: Det ukrainske presidentkontoret via AP / NTB

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse