Nordre omorganiserer

.

Andreas Lødøen: Oppkjøring til European Open Amateur MMA 2017 

Brattvågaren Andreas Lødøen reiser til EM i Bulgaria 28. mars. Ei veke før avreise er MMA-fighteren ute med ein promoteringsvideo av seg sjølv og kampsporten.

Sette på bremsen for elbil-billett på ferja

Ifølge eit oppslag om elbil-billettar på ferja «Os» (Skjeltene-Austnes-Kjerstad) må elbilsjåførar betale full biltakst for bilen frå 1. februar, men samferdselssjefen seier at dei no ikkje veit når billetten vert innført eller kva det skal koste.

Mislykka katteavlivar får redusert straff

Ein harøying er dømt for brot på dyrevelferdslova etter ei mislykka katteavliving, men han slepp å sone fengsel.

Herre i eige hus etter 500 år

Etter fleire år har kyrkja gradvis blitt skild frå staten. Frå 1. januar vart kyrkja ei folkekyrkje med eige sjølvstyre.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Å komme inn utanfrå

Dei vil prøve å gi den unge dottera dei beste kvalitetane frå begge land, både Norge og Polen.

 
 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Mislykka katteavlivar skal ha fått ni drapstruslar

- Slik eg ser det, har eg ikkje gjort noko gale, svarte den alvorstunge, tiltalte jegeren på nok eit granskande spørsmål om kvifor ein katt han skulle avlive, overlevde skotforsøket.

Vil ha fiber til alle i Haram

Det er langt frå alle i Haram som har internett via fiberoptiske kablar. No ynskjer ordføraren at kommunen skal drøfte finansiering av utbygging for heile kommunen.

Stengd rett etter opning

Oskar restaurant har nyleg inngått ein to års leigeavtale av lokala etter restaurant Bulduks som gjekk konkurs, men kommunen held hittil tilbake serveringsløyvet.

Dømt for søk etter sex-bilete av unge jenter

Ein mann i 60-åra frå Haram tilstod i Sunnmøre tingrett i går at han hadde søkt på seksualiserte bilete av jenter i 12-16-årsalderen.

Skal ta tak i skulemiljøproblem

Tal frå både 2015 og 2016 viser at fleire elevar ved Harøy skule vert mobba. Skulen ser alvorleg på undersøkinga og lovar tiltak.

 
 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Sportsjournalist blir redaktør

Rolf Hansen vert redaktør i Vigra-avisa Øy-Blikk. Han skal samtidig halde fram med å lage sportsjournalistikk i Nordre.

Katteavliving til lagmannsretten

Saka mot ein mann frå Sandøy kommune som forsøkte å avlive ein katt 28. desember 2015 vert behandla i Frostating lagmannsrett.

Regulerer gangveg til Vadset

Reguleringsarbeidet for å få gangveg frå Tennfjord barneskule til Vadset er i gang.

Nordøyvegen vurderte å saksøke staten

Nordøyvegen AS gjekk til advokat våren 2016 då tunnelane vart dømde som for bratte, men det løyste seg etter eit møte med vegdirektøren.

Fylkesmannen sette ned foten

Haram kommune sa ja til utrusting av småbåthamna i Tennfjord, men no har Fylkesmannen bedd kommunen sjå på saka ein gong til.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Professor: Ikkje ordførars oppgåve å behandle innsyn

Det er ikkje ordføraren si oppgåve å behandle innsynskrav, ifølge jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Slik vert rådmannsrekninga dekt

Sandøy kommune tærer på pengereservane, som mellom anna skal dekke tilskot på 80 millionar kr til Nordøyvegen.

Fallskjerm kostar kommunen 1,6 mill. kr

Tidlegare rådmann i Sandøy Ann-Heidi Paulsen Orvik får 1,5 års etterløn, samtidig som ho kan ta anna arbeid utan å miste løna.

Kritisk til brannsikkerheita

Måndag kveld 2. juledag tok det til å brenne ved Vatne omsorgssenter. Til alt hell vart ingen alvorleg skadd. I etterkant stiller ein bebuar spørsmål til brannsikkerheita.

Rådmannen gjekk på dagen

– Når kommunestyret ikkje har tillit, er det ikkje lenger eit val, seier eksrådmann i Sandøy, Ann-Heidi Paulsen Orvik.

 
 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
 
Har kjøpt tomt til ny grunnskule

Haram kommune ved formannskapet har godkjent kjøp av grunn til barneskule og andre offentlege formål aust for Vatne ungdomskule.

Flyktningar i Sandøy

Sandøy kommune har no busett to flyktningfamiliar på Harøya.

Nordøyvegen - ein attraktiv jobb

Prosjektleiar Marianne Nærø seier at dei held på å tilsette folk. Nordøyvegen er ein attraktiv jobb og dei får interne søkarar til organisasjonen.

Ingen eigedomsskatt i 2017

Torsdag vedtok Haram kommunestyre å droppe eigedomsskatt også for 2017.

Full rulle frå trommis Edgar

Trommis Edgar Neu var meir enn klar til å rocke då det endeleg var hans tur på kulturskulekonserten. «We Will Rock You» satt som eit skot.

 
ANNONSE
Annonse
 
 
 
ANNONSE
Annonse
Tidenes julegåve til Haram og Sandøy

– Det blir stort å stå på brua der, sjå ned og tenkje at eg var der då dette vart bestemt, seier Håkon Farstad Brekke.

Storslått danseavslutning

Torsdag inviterte Ungdomslaget Solglytt til danseavslutning ved Hildre kulturhus. Nesten 90 barn deltok i danseshowet.

Rådmann i hardt vêr

Det kan spøke for stillinga til rådmann Ann-Heidi Paulsen Orvik i Sandøy kommune.

 
KrF-fleirtal mot eigedomsskatt

KrF-gruppa har gjort fleirtalsvedtak om å ikkje innføre eigedomsskatt i Haram i 2017, ifølge Åge Vikestrand (KrF).

100 kr i bompengar på Nordøyvegen

Det vil koste knapt hundre kr kvar veg å bruke Nordøyvegen.

Gassalarm stenger Grytastranda Barnehage

Grytastranda Barnehage må flytte etter farleg høge radonmålingar over fleire år. Kommuneoverlegen fryktar for helsa til dei som oppheld seg i bygget.

 
Bladde opp til ny asfalt

Då Haram kommune ikkje hadde middel til å legge ny asfalt til Bjørnøya, tok Longva Maskin saka i eigne hender.

Opnar ny produksjonslinje i Brattvåg

Rolls-Royce Marine i Brattvåg er på veg inn i framtida med si nye Permanent Magnet produksjonslinje. I går var det offisiell opning.

Vil skjenke til sjøs

For første gong har nokon søkt om skjenkeløyve til båt i Haram.

 
Orion på Vigra

Eit Lockheed Martin P-3 Orion frå Forsvaret landa på Vigra onsdag ettermiddag.

Mykje drikking, men få søker hjelp for alkoholen

I år 2008 auka alkoholbruken betydeleg i Haram kommune. Ei mogleg forklaring på denne utviklinga kan vere utanlandske leigearbeidarar som kom for å arbeide i verftsindustrien.

God, brun jul!

Nordres juleølpanel smatta og rapa i godt og vel fire timar, slik at lesarane skal finne fram til det beste ølet til julemiddag og kos.

 
Båtreparasjonane står i kø ved Vard Brattvåg

Etter nokre veker med tomt verft har aktiviteten ved Vard Brattvåg komme sterkt tilbake.

Vann i MMA-debuten

Mixed Martial Arts (MMA)-utøvaren Andreas Lødøen (22) frå Brattvåg vann i debuten laurdag under eit stort stemne utanfor London.

Hjortemirakel på Skjeltene?

Måndag morgon låg ein hjortekalv stein daud i vegen, men då Viltnemnda kom til staden eit par timar seinare, hadde han mogeleg stått opp og gått sin veg.

 
Meiner at hjorten vert skvisa av utbygging

Arbeidet med å legge kloakkrøyr gjennom hjortetrakket på Eidet er godt i gang. Miljøvernforkjempar Kristian Flaate kallar det eit arrogant inngrep på naturen, medan kommunen er usikker på om det er hjort i trakket i det heile.

Fortel om ukultur i Brattvåg IL

Etter 5,5 år i Brattvåg-drakta forsvann Fredrik Sletting Johnsen (30) i sommar. Bygda har fortsatt ein stor plass i hjartet hans.

Brattvåging MMA-debuterer i England

Mixed Martial Arts (MMA)-utøvaren Andreas Lødøen, (22) går laurdag sin første amatørkamp nokon sinne under eit stort stemne utanfor London.

 
Snakka pengar med Nordre - dumpa som BIL-trenar

Rikard Vestre var eit klart førsteval til den ledige trenarjobben i Brattvåg. Heilt til 44-åringen snakka pengemotiv på trykk i Nordre.

Stort ønske om idrettshall

Ønsket om ein ny idrettshall i Søvik har eksistert i mange år. Torsdag sist veke inviterte ordføraren til diskusjon.

Motvilje mot avfall på Alvestad

Naboar til Haram Industrier AS reagerer på planar om å få miljøstasjon i nabolaget.

 
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse