Kvardagsglimt frå gardslivet

Kvardagsglimt frå gardslivet

Frå den tida då naboane kunne dele på både løe, kyr, hest og traktor.

Siste lyd-/videoklipp

Alarm på Vard

Alarm på Vard

Alarm på Vard

Alarm på Vard

4

4

Olav Myklebust

Olav Myklebust

ANNONSE
Annonse
 
ANNONSE
Annonse