Abortmotstandarar marsjerer i USA

Amerikanske abortmotstandarar samla seg fredag i Washington for å delta i den årlege March for Life-demonstrasjonen.

Blant deltakarane i år er optimismen langt større enn før, og mange trur den amerikanske høgsteretten dei kommande månadene vil gjere om den såkalla Roe vs. Wade-rettsavgjerda som sidan 1973 har sikra kvinner rett til abort i USA.

Tidlegare president Donald Trump utnemnde tre konservative høgsterettsdommarar, og seks av dei ni medlemmene i domstolen er no konservative.

Det konservative fleirtalet har signalisert at dei vil innskrenke den liberale abortpraksisen i landet, som gir kvinner rett til abort fram til 23. eller 24. veke i svangerskapet.

Høgsterett skal no i første omgang ta stilling til om ei omstridd abortlov som delstaten Mississippi har vedteke, er grunnlovsstridig. Lova forbyr abort etter veke 15 i svangerskapet, også når kvinna har vorte utsett for valdtekt eller incest.

Texas har også vedteke ei omstridd lov som gir private høve til å saksøkje abortlegar og andre som hjelper kvinner å ta abort. Høgsterett lét vere å blokkere denne lova, som USAs justisdepartement har saksøkt delstaten for.

Dersom høgsteretten gjer om Roe vs. Wade har 26 delstatar signalisert at dei kjem til å innskrenke kvinners rett til abort, og abortmotstandarane opplever no at dei har vind i segla.

March for Life går i år som vanleg på årsdagen for høgsterettsavgjerda frå 1973, men på grunn av koronapandemien er det venta færre deltakarar enn tidlegare år.

(©NPK)

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse