Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Janne Falch

Ja til bemanningsavdeling

Ja til bemanningsavdeling

Publisert:

Ålesund kommune brukar vikarar i stort omfang både gjennom tilkallingsvikarar og eigna tilsette som arbeider utover eigen stillingsprosent. No ønsker kommunen å bygge opp ei eiga bemanningsavdeling for å levere interne vikartenester.

Nei til overføring av mynde

Publisert:

Sist tysdag hadde kommunestyret eit ekstraordinært møte over Skype der saka var midlertidig overføring av mynde frå kommunestyret til formannskapet.

Nyoppussa kjøken på ungdomshuset skal gi ny attraktivitet

Nyoppussa kjøken på ungdomshuset skal gi ny attraktivitet

Publisert:

Med god hjelp av lokal dugnadsand og pengestøtte gjennom TEFT-midlar frå banken, blir det no nytt kjøken på ungdomshuset på Vatne.

Status onsdag:

22 er smitta av korona, sju har blitt friske

Publisert: - Oppdatert: 01.04.2020 kl 12:51

I løpet av siste døgnet er det registrert ytterlegare ein smitta i Ålesund. Talet er 1. april oppe i 22. Dei siste tilfella med smitte har relasjon til utanlandsreise. Både dei smitta og nærkontaktar er i heimeisolasjon og heimekarantene.

Ber næringslivet om å bidra med smittevernutstyr

Ber næringslivet om å bidra med smittevernutstyr

Publisert: - Oppdatert: 01.04.2020 kl 13:04

Ålesund kommune har eit stort behov for smittevernutstyr for å kunne ta hand om innbyggarane og dei tilsette. Difor ber ein no næringslivet i regionen om å bidra med personleg smittevernutstyr som er lagra lokalt i regionen.

Fem nye brannbilar til Haram og Sandøy

Fem nye brannbilar til Haram og Sandøy

Publisert: - Oppdatert: 31.03.2020 kl 19:37

Ålesund Brannvesen får fem nye brannbilar no i april, og nokre av bilane, som er frå tidleg 70-talet, skal bytast ut.

IP Huse permitterer halve arbeidsstokken

IP Huse permitterer halve arbeidsstokken

Publisert: - Oppdatert: 31.03.2020 kl 13:43

Det er tøffe tider på mange måtar for bedriftene, og no har IP Huse måtta gå til det tunge skritt å permittere halvparten av dei tilsette, i ulike grader.

– Ha MOT til å bry deg om andre

– Ha MOT til å bry deg om andre

Publisert: - Oppdatert: 31.03.2020 kl 16:00

MOT-inspirator Tove-Laila Bjerke står på for barn og ungdom også under koronakrisa, men no føregår alt digitalt.

Tek ikkje med farleg last

Tek ikkje med farleg last

Publisert: - Oppdatert: 31.03.2020 kl 09:27

A-ferja i rute 22 tek ikkje med farleg last på dagen i dag.

Ja til bemanningsavdeling

Ja til bemanningsavdeling

Publisert:

Ålesund kommune bruker vikarar i stort omfang både gjennom tilkallingsvikarar og eigna tilsette som arbeider utover eigen stillingsprosent. No ønsker kommunen å bygge opp ei eiga bemanningsavdeling for å levere interne vikartenester.

Naturvernforbundet kritiserer Sandøy

Publisert:

Naturvernforbundet har laga ein rapport om naturstiar som har fått tippemidlar av fylkeskommunen, og kritiserer måten Sandøy kommune har sakshandsama naturstien på Harøyburet.

Håpar folk blir hungrige på kultur

Håpar folk blir hungrige på kultur

Publisert:

Ingebrigt Davik-huset er ein av dei mange kulturaktørane som har blitt råka av korona-pandemien, og kulturhuset har ingen arrangement for publikum på ubestemt tid.

For tynt grunnlag til å gjere vedtak

For tynt grunnlag til å gjere vedtak

Publisert: - Oppdatert: 27.03.2020 kl 14:29

I tysdagens formannskapsmøte på Skype skulle politikarane behandle budsjettrevisjonen. Men politikarar meinte grunnlaget til det dei skulle stemme over rett og slett var for tynt.

Bok & Papir avviklar butikken

Bok & Papir avviklar butikken

Publisert:

– Det er ikkje driftsgrunnlag i Brattvåg. Nedgangen starta i april 2018, og vi hadde eit stort underskot i fjor. Vi tør ikkje satse vidare i denne marknaden, seier dagleg leiar ved Bok og Papir, Åse Sundnes Løken.

Vil stå på med hovud og hender

Vil stå på med hovud og hender

Publisert:

Avdelingsleiar for Nordøyane omsorgsdistrikt Helle Ingelsrud og dei andre tilsette har fått arbeidsdagen snudd på hovudet etter korona-utbrotet.

Lege åtvarar folk med hytte på øyane Ona, Husøy og Sandøy

Lege åtvarar folk med hytte på øyane Ona, Husøy og Sandøy

Publisert: - Oppdatert: 26.03.2020 kl 18:24

Lege Sven Walter la i dag ut ein video på Facebook-sida si med bodskap til hyttefolket. Han oppmodar folk med fritidseigedom, på mellom anna Ona, om å halde seg i sine leilegheiter i byen.

Musikk til trøyst og glede

Musikk til trøyst og glede

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2020 kl 09:42

Organist Robert Coates har den siste veka lagt ut videoar der han speler på orgel og piano til stor glede for mange tilhøyrarar.

Status onsdag morgon:

Tre nye smitta i Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2020 kl 09:02

Onsdag morgon meddeler kommuneoverlegen at vi no er opp i 17 personar som er smitta med koronaviruset i Ålesund.

Kundane får varene køyrd heim

Kundane får varene køyrd heim

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2020 kl 13:18

Kjøpmann Per Einar Birkelund seier det er bra pågang på tilbodet han har om å køyre heim varer til kundane sine.

Kan blir færre lærlingar for Opplæringskontoret i Haram

Kan blir færre lærlingar for Opplæringskontoret i Haram

Publisert: - Oppdatert: 24.03.2020 kl 20:39

Ålesund kommune har i dag medlemskap i både Sunnmøre kommunale opplæringskontor (SKO) og OK Haram (OKH). No vil kommunedirektøren flytte over nokre frå Haram til Sunnmøre opplæringskontor.

Maksgrense på 20 personar i gravferder gir utfordringar

Maksgrense på 20 personar i gravferder gir utfordringar

Publisert: - Oppdatert: 25.03.2020 kl 17:38

Grunna smittefare er talet på personar i ei kyrkjeleg handling sett til 20 personar. Det skaper utfordringar både for tilsette og kyrkjelyden.

Øvde på dette scenarioet i fjor haust

Øvde på dette scenarioet i fjor haust

Publisert: - Oppdatert: 23.03.2020 kl 13:21

Under ei øving i fjor haust var varaordførar i Ålesund kommune Vebjørn Krogsæter og resten av kriseleiinga i Ålesund kommune gjennom ei øving som liknar mykje på den situasjonen vi har no. Dei forsto då kor gjennomgripande eit slikt scenario er for alle samfunnsfunksjonar.

Flørtande hubro skaper problem for tursti

Flørtande hubro skaper problem for tursti

Publisert:

I lang tid har det vore planlagt ein grusa natursti opp til Harøyburet. Grunnarbeidet av traseen er ferdig, men arbeidet med å frakte opp grusen med helikopter er stansa. Årsaka er hekkande hubro.

Russefeiringa er avlyst

Russefeiringa er avlyst

Publisert:

Det blir ein annleis vår for russen. Bussane er parkert, og russekleda kan i beste fall brukast til å kle ut kulda.

Vart brått kasta ut i den digitale undervisningsverda

Vart brått kasta ut i den digitale undervisningsverda

Publisert: - Oppdatert: 19.03.2020 kl 11:54

Koronaviruset kom brått inn i kvardagen til oss alle, og lærarar og elevar på mellom anna Harøy skule fekk ei bratt lærekurve på å gjere om skulekvardagen til den digitale verda.

ANNONSE
Annonse