Nordre

Søkeresultat

Nyheter av: Hilde Beate Ellingsæter

Demonstrasjoner gir forseinkingar i rute 21

Demonstrasjoner gir forseinkingar i rute 21

Publisert:

Norled melder om forseinkingar i ferjerute mellom Skjelten-Lepsøya-Haramsøya onsdag.

Vart stoppa av aktivist på Skjeltene

Vart stoppa av aktivist på Skjeltene

Publisert: - Oppdatert: 27.05.2020 kl 09:39

Onsdags morgon gjer Zephyr endå eit forsøk på å kome seg over til Haramsøya med anleggsmaskiner. Ved første forsøk vart bilen med anleggsmaskinen stoppa på Skjelten ved at ein vindkraftaktivist i personbil sperra for køyring om bord i ferja.

Håpar dialog kan løyse låst situasjon

Håpar dialog kan løyse låst situasjon

Publisert:

Styret i Nei til vindkraftverk på Haramsøya ønsker å dempe konfliktnivået i vindkraftutbygginga på Haramsfjellet. Dei har derfor fått med seg utbyggar Zephyr til dialogmøte.

Tek avstand frå ulovlege aksjonar

Tek avstand frå ulovlege aksjonar

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 20:18

– Det er trist at lovleg verksemd og anleggsarbeidarar no blir stansa av demonstrantar som har valt å gå til ulovlege aksjonar.

Anleggsmaskiner møtt av barrikade av vindkraftaktivistar på Austnes

Anleggsmaskiner møtt av barrikade av vindkraftaktivistar på Austnes

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 10:08

Den første anleggsmaskina til Zephyr som skulle til Haramsøy tysdag morgon vart hindra av vindkraftaktivistar i å køyre i land.

Anleggsbilar på veg over til Haramsøya

Anleggsbilar på veg over til Haramsøya

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 10:27

Tysdag morgon kl. 8.25 vart den første gravemaskina til entreprenør Stangeland og utbyggjar Zephyr med ferja over til Haramsøya.

Ålesund kommune krev vassmålar i næringsbygg

Publisert:

Ålesund kommune har sendt ut brev som varslar krav om installasjon om vassmålar i alle nærings-, kombinasjonseigedommar og liknande som ikkje har registrert vassmålar frå før.

Ode til OED

Lesarinnlegg frå Jørgen Åkre:

Ode til OED

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2020 kl 11:14

Våkn opp! Suverenitet over egne naturressurser står på spill. Det er ikke et grønt skifte, det er mest mulig profitt for få, på bekostning av stolt natur, trivsel og folkehelse. Et hav av gode, faglige argument skyves til side med sitatet «fordelene oppveier ulempene». Kjære OED, det ...

Forsiktig gjenopning av biblioteka

Forsiktig gjenopning av biblioteka

Publisert:

Biblioteka opnar så smått frå i dag måndag 25. mai etter å ha vore stengde sidan 12. mars.

Innleigd firma startar arbeidet med å finne takstgrunnlag for eigedomsskatt

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2020 kl 19:38

Det er i desse dagar sendt ut brev til personar med fritids- og næringseigedommar i tidlegare Haram om at desse skal takserast som grunnlag for eigedomsskatt.

Ikkje så dramatisk som ein kan få inntrykk av

Ikkje så dramatisk som ein kan få inntrykk av

Publisert:

I samband med detaljregulering av bustadblokk og badeanlegg i Brattvåg sentrum, har det kome inn ei rekke motsegner som det no blir jobba med å imøtekome.

Beslag av ulovlege krepseteiner

Beslag av ulovlege krepseteiner

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2020 kl 13:19

Kystvaktskipet «Njord» har i ein todagars aksjon plukka opp 126 krepseteiner dei meiner er ulovleg sett på Sunnmøre, og har i tillegg gitt ein fiskar med over tusen teiner lagra i sjøen pålegg om å fjerne eller røkte desse.

En større andel av havbruksinntektene bør tilfalle vertskommuner og fylker

En større andel av havbruksinntektene bør tilfalle vertskommuner og fylker

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2020 kl 10:01

Norsk havbruksnæring har utviklet seg til en stor og viktig næring som produserer trygg, sunn og god sjømat og skaper viktige arbeidsplasser og store verdier for Norge. I dag drives det oppdrett av blant annet laks, regnbueørret og andre arter langs hele kysten.

Gjer nytt forsøk på å få anleggsmaskiner til Haramsøya

Gjer nytt forsøk på å få anleggsmaskiner til Haramsøya

Publisert:

Zephyr gjer eit nytt forsøk på å få anleggsmaskiner til Haramsøya førstkomande tysdag.

Lesarinnlegg:

KrF Ålesund påstår ar PDK ikke har nestekjærlihet?

Publisert:

PDK ønsker og hjelpe flere og ikke bare de som media fokuserer på, og så får folket vurdere om det er nestekjærlighet eller ikke slik som KRF sier vi ikke har.

No kan lag og organisasjonar søke moms-kompensasjon

Publisert: - Oppdatert: 25.05.2020 kl 10:02

No kan frivillige lag og organisasjonar som er registrert i Frivilligregisteret søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Ope brev frå Frank Sve (Frp) til fylkespolitikarar:

Oppmodar til grep for å stoppe vindmøllene på Haramsfjellet

Publisert: - Oppdatert: 22.05.2020 kl 09:00

Eg ber om at de tek kontakt med Stortingsrepresentantane frå dykkar parti frå vårt fylke samt dykkar Stortingsgruppe, og sørg for at dei støttar representantforslaget frå FrP ved Sylvi (Listhaug, red. mrk.) og Jon Georg (Dale, red. mrk.) med fleire, når det gjeld STOPP utbygging av ...

Gir ut musikksamling med inspirasjon frå fjøresteinane i Brattvåg

Gir ut musikksamling med inspirasjon frå fjøresteinane i Brattvåg

Publisert:

Utflytta brattvågar Bertil Palmar Johansen er klar for lansering av musikksamlinga «To gode venner», som inneheld musikk for barn og unge musikarar.

Opnar opp for barneidrett med kontakt frå 15. juni

Opnar opp for barneidrett med kontakt frå 15. juni

Publisert:

Frå 15. juni mjukar Regjeringa opp smittevernreglane for fotball og andre idrettar for barn og unge.

Slik blir betalinga for SFO og barnehage

Slik blir betalinga for SFO og barnehage

Publisert:

Rekninga for SFO og barnehage, som har forfall 29. mai, er ikkje heilt slik ein tidlegare har vore vant med. Her får du forklaringa på korleis kommunen har rekna ut betalinga for desse tenestene.

Får ferjeavløysingspengar

Får ferjeavløysingspengar

Publisert:

Samferdselsdepartementet har konkludert med at Nordøyvegen er eit ferjeavløysingsprosjekt og at fylket derfor får overført ferjeavløysingspengar.

Krev umiddelbar stans i utbyggingsarbeidet

Krev umiddelbar stans i utbyggingsarbeidet

Publisert:

Nei til Vindkraftverk på Haramsøy har sendt brev til olje og energiminister Tina Bru der dei krev umiddelbar stopp av utbygginga av vindkraft-verket på Haramsfjellet.

Treng fleire meddommarar

Treng fleire meddommarar

Publisert:

Det skal no veljeast meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021 til 2024. Ålesund kommune treng fleire personar til dette, og ønsker derfor at interesserte personar melder seg.

Klar for fiskebankane med flunkande ny «Geir»

Klar for fiskebankane med flunkande ny «Geir»

Publisert:

Reiarlaget H.P Holmeset AS på Grytastranda har sett kursen mot fiskefeltet med sin flunkandes nye og topp moderne linebåt «Geir».

Brannvesenet bistår lensing av båt

Publisert:

Ålesund brannvesen si avdeling på Vatne rykka tysdag kveld ut for å lense ein båt som har tatt inn vatn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse