Nordre

Nordre

Lesarinnlegg om bustadbygging i Brattvåg

Området på Åsen i Brattvåg som dei underteikna meiner bør bli regulert til bustadar. Foto: Kart frå Gule sider

Framlegget til ny arealplan for Haram kommune vart presentert i Nordre 27. desember 2018. Ein viktig del av denne planen handlar om framtidig bygging av bustader i Brattvåg. Planen ligg no ute til offentleg høyring, og sakshandsamar Hege Gjøsund oppmodar lag og privatpersonar om å kome med innspel. «Alle har ei gyllen moglegheit til å påverke kva dei ulike areala i kommunen skal brukast til dei komande åra» seier ho.

Nordre
Nordre

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside?

Logg inn

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse