Lomheim: Ei norsk, vaksen kvinne står bak trusselbrev

Språkekspert Sylfest Lomheim seier at det er bortimot sikkert at det er ei norsk kvinne som har skrive trusselbreva PST meiner Laila Bertheussen står bak.

Språkforskar- og ekspert Sylfest har vurdert fire brev i Bertheussen-saka. Han vart avbroten av Bertheussens forsvarar då han skulle vitne under rettssaka i Oslo tingrett første gong. Fredag var han siste ordinære vitne i den omfattande trusselsaka.

– Der er det tydeleg at det er bortimot sikkert at ei kvinne har skrive dette, sa Lomheim då han vitna i retten.

Lomheim la mellom anna vekt på at breva ikkje var spesielt røffe i stilen, at ein mann aldri ville brukt ordet «tisse», men noko barskare. Han la til at det var svært sannsynleg at det var same person som hadde skrive tekstane og at det var ei vaksen, litt eldre kvinne han meiner er ganske belest. Feila i tekstane meinte han var både ville og fantasifulle.

– Kan val av ord og grammatikk i ein tekst seie noko om den som skriv, spurde aktor Frederik Ranke då han starta utspørjinga

– Det kan det, eg vil seie absolutt. Hadde folk vore klar over kor mykje dei avslører om seg sjølv når dei skriv på eit papir, så hadde dei kanskje ikkje skrive så mykje, sa Lomheim.

Det oppstod nærast munnhoggeri då Bertheussens forsvarar, advokat John Christian Elden, skulle spørje ut professoren.

– Eg veit at eg er pålagd å ikkje seie noko meir enn det eg skal, men heller ikkje mindre enn det eg skal seie, sa Lomheim då Elden prøvde i diskreditere vitnet ved å trekke fram at han hadde vore aktiv Arbeidarpartiet i mange år.

(©NPK)

Språkforskar Sylfest Lomheim vitna fredag under rettssaka mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett. Foto: Berit Roald / NTB

ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse
ANNONSE

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse