Vi treng levande bygdesamfunn

Lesarinnlegg:

Vi treng levande bygdesamfunn

Publisert:

Eg var ein av dei som jubla høgt då det vart vedtatt at Nordøyvegen endelig skulle byggast. Eg har følgt spent med, kvar ein liten som stor milepel på prosjektet. Men dei siste vekene har synet av brua skapt ein liten klump i magen. Ein liten frykt sitt godt plassert inni meg.

Statsminister og vindkraftpolitikk i utakt med folket

Lesarinnlegg:

Statsminister og vindkraftpolitikk i utakt med folket

Publisert:

Nei til vindkraftverk på Haramsøya sette pris på at statsministeren tok seg tid til å møte oss, 3 november i Ålesund. Vår øvste politiske leier lytta, men ho kom ikkje med noko nytt.

Kjære statsminister, storting og regjering

Lesarinnlegg

Kjære statsminister, storting og regjering

Publisert:

Haramsøya er i ferd med å bli eit symbol på ein feilslått politikk og ei rasering av distrikts-Noreg med ein energipolitikk som øydelegg kysten vår med vindturbinar til inntekt for andre land.

Gode oppvekstvilkår for barn og unge først!

Ordskifte:

Gode oppvekstvilkår for barn og unge først!

Publisert: - Oppdatert: 05.11.2020 kl 09:23

Det har vore lite motiverande å jobbe med budsjettet som skal opp i kommunestyret no førstkomande torsdag 5. november.

Skrapa til beinet

Leiar:

Skrapa til beinet

Publisert: - Oppdatert: 05.11.2020 kl 10:18

Den nye kommune sin visjon «Nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet» framstår i dag som reine ironien etter at kommunen i første driftsår nærmast er handlingslamma økonomisk.

Lesarinnlegg:

Hol i pengesekken

Publisert: - Oppdatert: 02.11.2020 kl 07:31

For nokre år sidan vart vi tuta øyrene fulle av kor dyrt det var med alle desse småkommunane rundt Ålesund. Her måte noko gjerast elles vart det rike Fedrelandet heilt utarma.

Tre for ein – bygg ny skule på Eidet no

Lesarinnlegg:

Tre for ein – bygg ny skule på Eidet no

Publisert:

Eidet skule er eit prosjekt der ein slår saman Vatne barneskule, Vatne ungdomsskule og Tennfjord barneskule til ein felles 1-10 skule. I kommunedirektørens framlegg til ny økonomiplan er oppstarten utsett til 2023.

Brutte løfter og kunnskapsmangel

Leserinnlegg:

Brutte løfter og kunnskapsmangel

Publisert: - Oppdatert: 28.10.2020 kl 14:27

I dag er det dag tre av rettsaken der målet er å stoppe anleggsarbeidet på Haramsøya frem til den store saken Nei til Vindkraftverk på Haramsøya (NTVPH) har anlagt mot staten har fått sin dom.

«Det trengs ei heil bygd for å oppdra et barn»

Lesarinnlegg:

«Det trengs ei heil bygd for å oppdra et barn»

Publisert:

Kommunereformen ble igangsatt i 2014. Gjennom kommunesammenslåinger og sentralisering skulle den kommunale driften effektiviseres og skape et økonomisk handlingsrom for å utvikle likeverdige kommunale tjenester og styrke lokaldemokratiet. Dette skulle sikre kvaliteten i det kommunale ...

Kan ikke leve med 80 km fartsgrense forbi Uggedal stadion

Lesarinnlegg:

Kan ikke leve med 80 km fartsgrense forbi Uggedal stadion

Publisert: - Oppdatert: 27.10.2020 kl 21:06

Det har i mange år vært jobbet for å få til en sikrere ferdsel til Norborg IL sitt fotballanlegg i Uggedalen. Anlegget blir i hovedsak benyttet av barn og unge i alderen 6 til 19 år, og det er svært viktig for oss at ferdsel til anlegget er tryggest mulig.

Lesarinnlegg:

Budsjettarbeid på kanten av stupet

Publisert:

Hausten er komen, mørketida er over oss, og klokka er stilt ein time attende. Formannskap og kommunestyre rundt i by og bygd slit med å lese dei mange sidene med tal og kommentarar som administrasjonen har lagt fram dei siste månadene. Slik også i vår nye og store kommune – Ålesund.

Folkebadet i Brattvåg og råda frå idrettsrørsla

Lesarinnlegg:

Folkebadet i Brattvåg og råda frå idrettsrørsla

Publisert:

Kommunedirektøren og formannskapet i Ålesund kommune har handsama budsjett for 2021 og økonomiplanen 2021 – 2024. Mange gode prosjekt konkurrerer om prioritet innanfor stramme økonomiske rammer. Eit av desse prosjekta er folkebadet i sentrum av Brattvåg. Vi i Brattvåg idrettslag vil gjerne ...

Svar til Ragnar Elias Bakken:

– Nynorskarrogansen er usmakleg

Publisert:

Arroganse er ikke godt å svelge, men nynorsk arrogansen er usmakelig.

– Nedlegging av skular vil sparke bein under framtida for øyane

Uttale frå FAU ved Flem skule:

– Nedlegging av skular vil sparke bein under framtida for øyane

Publisert:

Nordøyvegen skal etter planen stå ferdig våren 2022. Då starter ei ny tid for alle Nordøyingar. Vi som innbyggjarar føler oss sikre på at dette sambandet skal styrkje øyane, og vårt store håp for framtida er at det skal føre til at mange fleire vel å busette seg her ute.

Et alternativ til hurtigbåten til Nordøyane

Lesarinnlegg:

Et alternativ til hurtigbåten til Nordøyane

Publisert:

Som kjent skal hurtigbåten i «Nordøyruta» legges ned ved åpning av Nordøyvegen (NV). Åpning av vegen er planlagt i juli 2022. Hurtigbåten – som ble satt i drift i 1987 - betjener reisende fra Harøya, Fjørtoft, Skule/Flemsøy, Haramsøy, Lepsøy, Hamnsund, Store Kalvøy og Valderøy, på ...

– Det var ikkje dette vi såg føre oss i ny kommune

Felles uttale om muleg strukturendring av skuletilbod på Nordøyane:

– Det var ikkje dette vi såg føre oss i ny kommune

Publisert:

Det er med både uro og vantru vi ser at kommuneadministrasjonen legg fram forslag om å gjennomføre strukturendringar i skuletilbodet på Nordøyane – og det altså allereie i første året av vår felles historie som ei ny samanslått kommune.

Sutring over språkvedtaka i Ålesund

Lesarinnlegg:

Sutring over språkvedtaka i Ålesund

Publisert:

Eg har registrert mange ytringar frå peronar knytta til gamle Ålesund kommune i samband med den nye kommunen sitt vedtak om val av nynorsk.

Ja, det er nok med ett badeland i nye Ålesund!

Ordskifte:

Ja, det er nok med ett badeland i nye Ålesund!

Publisert: - Oppdatert: 12.10.2020 kl 08:50

I Bygdebladet kan vi lese at FAU leder Åse Kristin Bolstad, Skodje, uttaler at det er nok med ett badeland i Ålesund.

Ulikhet og fattigdom må bekjempes

Lesarinnlegg om statsbudsjettet:

Ulikhet og fattigdom må bekjempes

Publisert:

I går la Regjerningen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett 2021. Det er vårt ansvar å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Det innebærer at vi må bevare noen viktige verdier i samfunnet vårt. Tilliten mellom folk, et trygt og godt arbeidsliv, små forskjeller og muligheter for alle ...

Forventar realisering av folkebadet i sentrum

Kommunedelsutvalet i Brattvåg, Hildre og Søvik:

Forventar realisering av folkebadet i sentrum

Publisert:

Folkebadet i Brattvåg sentrum har både i media og i enkelte politiske organ vorte utsett for ein viss motbør i seinare tid, motbør hovedsakleg tufta på den stramme økonomien til den nye kommunen.

Lesarinnlegg:

Den farlege breiddeidretten

Publisert:

Først av alt – vi skal ta smittetiltaka i samband med Koronaviruset på alvor. Ei rekke konkrete tilfelle i inn- og utland viser det. Tiltak varierer frå land til land og innbyggjarne sine reaksjonar er også ulike. Følgjene av dette er at pandemien herjar ulikt frå land til land og frå by ...

Svaret er: Modernisering gjennom desentralisering

Svaret er: Modernisering gjennom desentralisering

Publisert:

Men kva er då spørsmålet? Jau, kva er Senterpartiet sitt alternativ til den sentraliseringa vi ser i samfunnet i dag? Modernisering gjennom desentralisering.

– Hva gjør Ålesund kommune konkret for å bidra til at våre unge ikke faller utenfor arbeidslivet?

Interpellasjon til ordfører Eva Vinje til kommunestyremøte 24.9:

– Hva gjør Ålesund kommune konkret for å bidra til at våre unge ikke faller utenfor arbeidslivet?

Publisert:

Høyre er opptatt av at flest mulig blir inkludert i arbeidslivet og får anledning til å bidra til fellesskapet gjennom yrkesdeltakelse. Arbeid og livskvalitet henger sammen. Vi vet også at det er lettere å gå fra en jobb til en annen og at aktivitet bidrar til aktivitet.

Vi må ikke glemme dem som glemmer

Lesarinnlegg:

Vi må ikke glemme dem som glemmer

Publisert:

Rundt 80 prosent av dem som i dag bor på sykehjem, lider av en form for demens. Det er svært viktig at disse blir tatt godt vare på, og får muligheten til å oppleve livskvalitet i hverdagen. Forskningen på demenssykdommer må styrkes, og rettighetene til demenspasienter må ivaretas.

Vi må ikke glemme de som glemmer

Lesarinnlegg:

Vi må ikke glemme de som glemmer

Publisert:

Rundt 80 prosent av dem som i dag bor på sykehjem, lider av en form for demens. Det er svært viktig at disse blir tatt godt vare på, og får muligheten til å oppleve livskvalitet i hverdagen. Forskningen på demenssykdommer må styrkes, og rettighetene til demenspasienter må ivaretas.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse