Stopp vindturbiner på Haramsøy

Lesarinnlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Stopp vindturbiner på Haramsøy

Publisert: - Oppdatert: 27.06.2019 kl 12:58

Det pågår et folkeopprør i Norge i forhold til vindkraft på land.

Vindkraftutbygging på Haramsfjellet

Vindkraftutbygging på Haramsfjellet

Spørsmål til ordføreren i kommunestyret 20. juni 2019

Publisert:

Vindkraftanlegg er ingen park, men industriområde for energiproduksjon med stor menneskelig aktivitet. Turbinene har omfattende veinett som deler opp området.

Med KrF sitt fritidskort får alle vere med på laget

Innlegg frå Arnt Ove Tenfjord (KrF)

Med KrF sitt fritidskort får alle vere med på laget

Publisert:

Det skal ikkje vere slik at det er foreldra si lommebok som avgjer om borna i Haram kommune får blir med på fritidsaktivitetar. KrF vil unngå klasseskilje.

Skolemat er god velferdspolitikk

Lesarinnlegg frå Odd Arne Grande (LHL):

Skolemat er god velferdspolitikk

Publisert:

Det metter magen, gjør hodet klarere og utjevner sosiale forskjeller. LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke arbeider for å redusere forekomsten av hjerte-, kar- og lungesykdom og allergi. En sunnere livsstil og et helsefremmende miljø vil bidra til nedgang i nye sykdomstilfeller.

Mobbing og sjikane

Innlegg frå Ragnar Elias Bakken:

Mobbing og sjikane

Publisert:

I dag tek eg turen til Osterøy nær Bergen i Norge! Her har den lokale soknepresten funne det rett å trekke seg frå vikariatstillinga. Sterk negativ omtale i media er årsaka til dette standpunktet

Veivalget er nå!

Innlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Veivalget er nå!

Vis hvordan fremtidens veiutbygging skal være

Publisert:

Nok er nok, folk flest i dette landet sier nå nei til mer bompenger.

Skulen bør renoverast i eitt byggetrinn, ikkje to

Ønsker nytt vedtak om Haramsøy skule:

Skulen bør renoverast i eitt byggetrinn, ikkje to

Publisert:

Fleire kommunepolitikarar ber i ein interpellasjon til kommunestyret den 20. juni om nytt vedtak i saka om renovering av Haramsøy skule. I staden for to byggetrinn, ber dei om at heile renoveringa blir tatt samla.

Innlegg frå Ragnar Elias Bakken:

Barna først

Publisert:

Mange fine og velmeinande formuleringar og sterke ord har blitt sett på papiret og underskrive av politiske organ, nasjonar og organisasjonar for å kunne bidra til trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge rundt i verda.

Byvåpenet til Ålesund samlar i ny kommune

Lesarinnlegg:

Byvåpenet til Ålesund samlar i ny kommune

Publisert:

Byvåpenet til Ålesund må bestå som det er i den nye kommunen, meiner Ålesund KrF i programmet sitt. Ålesund sitt byvåpen har ei lang historie. Ålesund KrF trur det blir eit samlande symbol for den nye kommunen på ein framifrå måte.

Innlegg frå Kari Fjørtoft:

Hent dei norske IS barna og mødrene deira heim raskt

Publisert:

Røde Kors seier det hastar med å få barna heim frå ein flyktningeleir i Nord-Syria, der over 70 000 menneske bur.

Skolen skal motivere og inspirere til læring

Innlegg frå Cine Finstad Austnes (Frp):

Skolen skal motivere og inspirere til læring

Publisert: - Oppdatert: 03.06.2019 kl 21:26

Kunnskap og danning henger tett sammen, men fortsatt må foreldre ta hovedansvaret for barneoppdragelsen.

Stopp raseringa av norsk jord og natur på ei vakker øy

Svar til ordføraren frå Cine Finstad Austnes:

Stopp raseringa av norsk jord og natur på ei vakker øy

Publisert: - Oppdatert: 29.05.2019 kl 19:33

Kjære ordfører! Du skal ikke bekymre deg for at jeg ikke vet hvordan ting henger sammen vedrørende vindturbinene. MEN, jeg deler ikke ditt positive syn på dem, dette er rasering av norsk jord og en flott natur på en vakker øy!

Innlegg av Ragnar Bakken:

Ja til song i skulen - og samfunnet elles

Publisert:

Vi har siste tida fått litt debatt rundt SONGEN sin plass i skulen. Grunnlaget for at dette no er finn vi i Regjeringa sitt framlegg til ny læreplan knytta til norskfaget i skulen.

Ordføraren svarar på innlegget «Lyver du om vindkraft, ordfører?»

Ordføraren svarar på innlegget «Lyver du om vindkraft, ordfører?»

Publisert:

Kjære Cine og Ålesund FrP. Konspirasjonsteoriar og insinusasjonar om løgn og hemmelege møter er grunnlause, administrasjonen i Haram kommune og ordføraren har ikkje underslått opplysningar eller informasjon om vindkraftutbygginga på Haramsfjellet.

Innlegg frå Ålesund SV:

Høgresida latar som den har ein næringspolitikk

Publisert:

Det finns ein seigliva myte i Norge om at høyresiden er god på næringspolitikk. Det har aldri vært riktig i Norge. Ikke minst har høyresidens næringspolitikk glimret med sitt fravær i alle de fem år de har sittet i regjering.

Lyver du om vindkraft, ordfører?

Innlegg frå Cine Finstad Austnes

Lyver du om vindkraft, ordfører?

Publisert:

Jeg er forundret over alt Haram formannskap og kommunestyret ikke vet om vindturbiner på Haramsfjellet! Ikke en eneste gang i løpet av fire år har jeg hørt noe om møter med utbyggerne eller at Haram kommune skal få en «kiste av gull» for tort og svie

Lesarinnlegg frå Kari Fjørtoft:

Meir fornybar energi

Publisert:

Raudt er for å bekjempe fattigdom. Vi er mot imperialistiske krigar. Verdas folk treng meir energi for å leve betre. Miljøforskarar tilrår ikkje meir kol og atomkraft. Vindkraft er ei av fleire gode fornybare kjelder.

Lesarinnlegg frå Paul Farstad, Rødt:

- Stopp vindkraftutbygginga på Haramsfjellet

Publisert:

Det er per no planlagt åtte relativt store vindkraftturbinar på Haramsøya. Vindturbinane skal i følge siste høyringsuttalelsar frå Haram kommune ha ei totalhøgde på 150 meter og rotordiameter på heile 136 meter. Desse vert plassert langs kanten på den ca. 300 meter høge fjellryggen på ...

Lesarinnlegg:

Ordførere under falskt flagg

Publisert:

Valgkampen er allerede godt i gang. Valglistene er levert inn, og de ulike partiers ordførerkandidater er klare.

Lesarinnlegg frå Kari Fjørtoft:

Er handelskrigen mellom Kina og USA ei sjølvmordsbombe?

Publisert:

Effekten av høgare tollsatsar er mindre frakt i verda, meir nasjonal produksjon i fleire land; dermed mindre CO2-utslepp. Nokre kapitaleigarar taper kanskje på kort sikt, men fleire vinn på dette: miljøet i alle land og arbeidarklassen i USA som får fleire sårt tiltrengte arbeidsplassar.

Lesarinnlegg:

Liberalistene sier NEI til vindkraft på Haramsøya

Publisert:

Vindkraft koster mer enn det smaker. Når politikerne vil gjennomføre såkalte grønne ulønnsomme prosjekter, sendes regningen alltid til skattebetalerne. Stortingspolitikerne har bestemt at norske forbrukerne og skattebetalere skal subsidiere utbygging av vindkraftverk via ordningen med ...

Blir politikarane i Haram lurt?

Farlege vindmøller:

Blir politikarane i Haram lurt?

Publisert:

I 2008 gav NVE konsesjon til Zephyr AS for utbygging av eit vindindustriprosjekt på Haramsøy-fjellet. Sidan har det vore stille om prosjektet, og folk trudde og håpa at det ikkje vart noko av det. Men Zephyr har jobba i det stille, og torsdag 9. mai var det i Haram kommunestyre høyringsuttale ...

Feil at høyringsuttalen om vindturbinar på Haramsfjellet ikkje skulle behandlast politisk

Kommentar frå ordførar Vebjørn Krogsæter:

Feil at høyringsuttalen om vindturbinar på Haramsfjellet ikkje skulle behandlast politisk

Publisert:

I artikkelen påstår Nordre, rett nok ved å vise til Knut Hallvard Ulla, at ordføraren i utgangspunktet hadde tenkt at høyringsuttalen frå kommunen berre skulle handsamast administrativt og ikkje politisk.

Ber kommunen gripe inn i plastforsøplinga

Grunngjeve spørsmål til ordføraren i kommunestyret torsdag 9. mai:

Ber kommunen gripe inn i plastforsøplinga

Publisert:

Plastikk som hamnar på feil stad har fått mykje merksemd siste åra. Vi har fått mykje kunnskap om skadar som slik plast kan påføre levande organismar.

Seier nei til overgrep mot folk og lokaldemokrati

Innlegg frå interessegruppa mot vindkraft på Haramsøy:

Seier nei til overgrep mot folk og lokaldemokrati

Publisert: - Oppdatert: 08.05.2019 kl 10:36

Interessegruppe mot vindkraftutbygging på Haramsøy kjemper for å bevare natur, bomiljø, artsmangfold og kulturminner. Ei utbygging vil medføre store og varige naturinngrep og Haramsøy og Ulla som ei sjelden naturperle i havgapet risikerer å bli ofret til kapitalkrefter som søker mest mulig ...

ANNONSE
Annonse