Få fortgang på Vatnebrua

Innlegg frå Petter Arne Ulvestad:

Få fortgang på Vatnebrua

Publisert:

No er oss inne i året 2019, og Vatne har fortsatt ein sterkt trafikkert flaskehals over Vatnebrua.

Innlegg frå Ålesund Ap:

Ålesund Arbeiderparti går mot vedtaket om å kutte 200 stillinger i Helse Møre og Romsdal

Publisert:

Helseforetaket må begynne å ivareta de ansatte og dermed gi bedre pasientsikkerhet. Rovdrift på helsearbeidere gir dårligere rammevilkår. Det er ingen tvil om at helseforetaket har utfordringer, men løsningen er ikke å redusere antallet ansatte.

Kva skjer med vegen gjennom Haddal-feltet, og kvifor har Grytastranda poststad VATNE?

Randi W. Frisvoll (KrF) spør Haram-ordføraren:

Kva skjer med vegen gjennom Haddal-feltet, og kvifor har Grytastranda poststad VATNE?

Publisert: - Oppdatert: 17.12.2018 kl 09:50

Ei vakker bygd med kjekke folk, solkyst og deilig utsikt heile året bør få eiget postnummer, meiner varaordføraren

«Null-alternativet»

Innlegg frå Daniel Fjørtoft:

«Null-alternativet»

Publisert: - Oppdatert: 11.12.2018 kl 12:13

Tysdag skal Fylkestinget bestemme om Nordøyvegen skal realiserast, eller om dei store hola i fjellgrunnen rundt om på Nordøyane skal fyllast igjen.

Nordøyvegen er ei ungdomssak

Felles innlegg frå ungdomsråda i Haram og Skodje:

Nordøyvegen er ei ungdomssak

Publisert:

«Vi som unge har også en ekstra grunn til å tenke langsiktig. Alle beregninger viser at fylket kommer til å spare penger på sikt ved å fortsette på Nordøyvegen kontra fergedrift til evig tid. Dette er penger som kan brukes på for eksempel utdanning og kollektivtransport, som vil være ...

Det store spelet

Nordøyvegen:

Det store spelet

Publisert: - Oppdatert: 06.12.2018 kl 18:49

Nordøyvegen har fått fram det beste og det verste med politikken.

Verdigheit og truverd i sak om Nordøyvegen

Innlegg frå Guttorm Kjerstad (Sp):

Verdigheit og truverd i sak om Nordøyvegen

Publisert: - Oppdatert: 06.12.2018 kl 08:59

Det er på tide for fylket sin administrative og politiske leiing å erkjenne at ein må møte veljarane med respekt og rett grunnlag om Nordøyvegen. Om ein ikkje klarer å framstå med integritet i ei så viktig og framtidsretta sak som Nordøyvegen, så er ein heller ikkje eigna til å leie ...

Nordøyvegen – no eller aldri

Innlegg frå harøying Roald Huse:

Nordøyvegen – no eller aldri

Publisert: - Oppdatert: 06.12.2018 kl 10:47

Nordøyvegprosjektet kan no sjå ut som det heng i ein tynn tråd. Fylkesadministrasjonen har makta å krisemaksimere prosjektet og går tydelig ut med at bygging av Nordøyvegen vil rasere all utbygging av vidaregåande skular i fylket.

Det er ferjer som skal bort, ikkje skular

Innlegg etter KrF-møte tysdag kveld:

Det er ferjer som skal bort, ikkje skular

Publisert: - Oppdatert: 04.12.2018 kl 22:54

Det er ferjer som skal bort - ikkje vidaregåande skular - når Nordøyvegen kjem i 2023. Kanskje ei ny kontantstraumanalyse som gjer at trua og håpet om Nordøyvegen smittar til heile fylket.

Stem ja til levende øysamfunn

Innlegg frå Ålesund Ap-politikar:

Stem ja til levende øysamfunn

Publisert: - Oppdatert: 04.12.2018 kl 22:54

Blir ikke Nordøyvegen bygd nå, kan disse arbeidsplassene forsvinne fordi det framover blir umulig å drive forsvarlig. Det kan bli utflagging av arbeidsplasser og avfolking av det veldrevne samfunnet der ute i havgapet.

Et fylke i havsnød

Et fylke i havsnød

Publisert:

«Det er både utrolig og trist at sunnmøringer står frem i avisene og tar parti med makteliten i Molde, og svikter sine egne»

Nordøyvegen – utmattingskamp og visjonar

Nordøyvegen – utmattingskamp og visjonar

Publisert: - Oppdatert: 03.12.2018 kl 21:57

Eg bur på Longva midt i Nordøyveg-prosjektet og har den siste tida vore ganske oppgitt over omkampen om dette prosjektet. Sentrale tal vert ikkje berre debattert, men får konkurranse av «alternative fakta».

Nordøyvegen - vegen mot framtida

Innlegg frå Kjell Norvoll:

Nordøyvegen - vegen mot framtida

Publisert: - Oppdatert: 01.12.2018 kl 14:58

«Eg er rett og slett rysta over strategien til fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik. Eg er også rysta over at fylkesordførar Jon Aasen tillet det»

Nordøyvegen svekkjer ikkje fylkesøkonomien

Innlegg frå Lepsøy bygdeutval:

Nordøyvegen svekkjer ikkje fylkesøkonomien

Publisert: - Oppdatert: 30.11.2018 kl 17:49

«Ingen ting er lettare å manipulere enn frykt og dette elskar pressa.»

Til lærere og elever - om Nordøyvegen

Innlegg frå lepsøying Anne Breiby:

Til lærere og elever - om Nordøyvegen

Publisert: - Oppdatert: 30.11.2018 kl 14:56

Vi kjemper en kamp for at byggingen av Nordøyvegen skal fullføres og det er krevende. Ikke minst når lærere og elever nå tror at skoler over hele fylket må legges ned hvis Nordøyvegen blir bygd. Men er det slik?

«Det er urovekkende og trist å se hvordan bl.a. utdanning og samferdsel blir satt opp mot hverandre»

Innlegg frå Pål Farstad (V):

«Det er urovekkende og trist å se hvordan bl.a. utdanning og samferdsel blir satt opp mot hverandre»

Ja til Nordøyvegen

Publisert: - Oppdatert: 29.11.2018 kl 12:20

Møre og Romsdal har vist seg som et kraftfullt fylke. Først og fremst fordi fylket har hatt - og har - et framoverlent nærings- og arbeidsliv.

Nordøyvegen - om ungdommer og fremtiden

Innlegg frå Jessica Gärtner (H):

Nordøyvegen - om ungdommer og fremtiden

Publisert:

Det er en realitet at videregående skoler har vært et hett tema i fylkespolitikken her i Møre og Romsdal i ganske lang tid. Og det er også en realitet at flere har tatt til orde for å samle flere elever på færre og større videregående skoler. Debatten blomstrer opp i sosiale media og ...

«Vår faglige nysgjerrighet ble pirret da vi registrerte at det også var uenighet om hva som er korrekt metode for å sammenstille inntekter og utgifter i en kontantstrømsanalyse.»

Innlegg frå Fagtilsette på økonomisk fakultet på NTNU:

«Vår faglige nysgjerrighet ble pirret da vi registrerte at det også var uenighet om hva som er korrekt metode for å sammenstille inntekter og utgifter i en kontantstrømsanalyse.»

Påpeiker reknefeil om Nordøyvegen tilsvarande 1,6 mrd. kr

Publisert: - Oppdatert: 30.11.2018 kl 14:56

Tilhengere og motstandere presenterer ulike beregninger som i større eller mindre grad støtter egne konklusjoner i spørsmålet om Nordøyvegen skal bygges.

Kven har rett til å gjere seg til talspersonar for ungdom?

Innlegg frå Frp-kandidat:

Kven har rett til å gjere seg til talspersonar for ungdom?

Publisert:

Fleire og fleire meiner at politikarane sviktar ungdommen ved å byggje Nordøyvegen og kjem med påstandar om at det er feil å bruke pengar på veg i staden for skule. Det er ei gedigen avsporing ein debatt som handlar om å realisere eit prosjekt som har vore planlagt for fleire tiår sidan.

Selvfølgelig går et parti som har Fremskritt i sitt navn inn for å bygge Nordøyvegen.

Selvfølgelig går et parti som har Fremskritt i sitt navn inn for å bygge Nordøyvegen.

Publisert:

Dette er en innmari kompleks sak.

«Kva  hadde  regionen vår vore utan dei sambanda som alt er kom på plass dei siste 40 åra?  Vi må ha tru på framtida.»

Innlegg frå Bjørn Sandnes:

«Kva hadde regionen vår vore utan dei sambanda som alt er kom på plass dei siste 40 åra? Vi må ha tru på framtida.»

Publisert:

Nordøyvegen er så uendeleg mykje meir enn ei talrekke med økonomiske berekningar.

Finansiering, politikk og tyrefekting

Innlegg om Nordøyvegen:

Finansiering, politikk og tyrefekting

Publisert:

Ifylgje Wikipedia skal tyrefektinga vera innført til den iberiske halvøy av keisar Claudius ein gong rundt år 50 e.kr. Symbolikken i denne idretten om ein kan kalle det det skal ha bakgrunn i ofring av dyr.

Tall-tull fra fylkesadministrasjonen

Innlegg frå Norvald Kjerstad:

Tall-tull fra fylkesadministrasjonen

Publisert: - Oppdatert: 12.11.2018 kl 21:58

At fylkesrådmannen og noen andre i hans stab har vært motstandere av Nordøyvegen fra den dagen den ble enstemmig vedtatt i Fylkestinget er ingen hemmelighet. Nå spilles de siste kortene for å forsøke å stoppe dette viktige vegprosjekt for regionen og nye Ålesund.

Nordøyvegsaka, berre ein veg?

Innlegg frå Frank Sve (Frp):

Nordøyvegsaka, berre ein veg?

Publisert: - Oppdatert: 12.11.2018 kl 20:23

«Vi har ikkje høyrt eit "PIP" ang. pressa fylkeskommunal økonomi frå Guttelvik eller resten av miljøet i korridorane på fylkeshuset, ang. den milliarden som har tilkome Moldeområdet dei siste åra»

Kva er problemet med Nordøyvegen?

Innlegg frå Frank Sve (Frp):

Kva er problemet med Nordøyvegen?

Publisert: - Oppdatert: 09.11.2018 kl 14:59

Det kunne lenge sjå ut til at fylkesordføraren var langt nede i «bukselommene» til fylkesrådmannen, men no beviser Jon Aasen at dette ikkje er tilfelle.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse