Nordre

HVS-elevar på utdanningstur til New York

HVS-elevar på utdanningstur til New York

Publisert:

17 elevar frå 3ST internasjonal har akkurat kome tilbake frå ei reise over dammen. Elleve dagar i New York gav opplevingar i språk, historie, internasjonale forhold og slektshistorie.

Elevar samlar inn husholdningsbatteri

Elevar samlar inn husholdningsbatteri

Publisert:

Måndag 9. mars gjekk startsko-tet for Batterijakten 2020, som er den største miljødugnad for barn i Norge.

Kvinne dømd for ruskøyring

Publisert:

Ei kvinne heimehøyrande i Haram er dømd til fengsel i 14 dagar, og ei bot på 28.000 kroner, for å ha køyrt bil når ho var påverka av alkohol. Ho blir vidare dømd til tap av føreretten i 12 månadar, og må ta ny full førarprøve for få å igjen førarretten.

Reiseforbod for tilsette i Ålesund kommune

Publisert:

På grunn av koronaviruset har kommunaldirektør Astrid Eidsvik bestemt at alle tenestereiser i regi av Ålesund kommune skal avlysast inntil vidare og førebels fram til 1. mai.

Lærarorganisasjonane med klare krav

Lærarorganisasjonane med klare krav

Publisert:

– Vi gir no tre raude kort til fylkespolitikarane og stiller tre klare krav til kva overskotet skal brukast til, seier leiarane i lærarorganisasjonane i fylket.

Ber om innbyggjarane si meining om kommunen

Ber om innbyggjarane si meining om kommunen

Publisert:

Ålesund kommune lanserer i dag (10. mars) innbyggjarundersøkinga Folkestemma. Den skal hjelpe framtidig utvikling og planlegging av tenestene i kommunen.

Lisa Alvestad er nyvald mållagsleiar

Lisa Alvestad er nyvald mållagsleiar

Publisert:

På fylkesårsmøtet i Ålesund vart Lisa Alvestad, busett på Lepsøya, valt til ny leiar i Sunnmøre Mållag.

Slik kan ruteendringane for buss, ferje og hurtigbåt bli

Slik kan ruteendringane for buss, ferje og hurtigbåt bli

Publisert:

Samferdselavdelinga har motteke forslag om ruteendringar både på buss, ferje og hurtigbåt i samband med den årlege ruteendringsprosessen.

Kommunen gir korona-råd

Kommunen gir korona-råd

Publisert:

Ålesund kommune sende i dag ut informasjon til alle tilsette om korleis dei skal stille seg seg til situasjonen med korona-virus.

Ruta mellom Brattvåg og Moa midt på dag blir truleg vidareført

Ruta mellom Brattvåg og Moa midt på dag blir truleg vidareført

Publisert:

Samferdselsutvalet i fylket tilrår å oppretthalde rute 230 frå Brattvåg til Moa klokka 10.00, samt frå Moa til Brattvåg klokka 10.55, på kvardagar. I tilrådinga ligg det at ruta blir innstilt om sommaren.

Helse- og oppvekstfag og TIP på  topp

Helse- og oppvekstfag og TIP på topp

Publisert:

- 55 prosent av søkarane til vg1 har søkt yrkesfag. Dette er gledeleg, seier fylkesutdanningssjef Erik Brekken i Møre og Romsdal fylke.

Sel roser til inntekt for narkotikahund

Sel roser til inntekt for narkotikahund

Publisert:

I år som i fjor skal Brattvåg InnerWheel vere med i den nasjonale Roseaksjonen.

Ny runde med Fole kjekt å møtast

Ny runde med Fole kjekt å møtast

Publisert:

– No startar vi opp att med møteplassane på biblioteka rundt om på Nordøyane, Brattvåg og Vatne, fortel Ingvild Haram i prosjektgruppa.

Frå 1. juli får du post berre annankvar dag

Frå 1. juli får du post berre annankvar dag

Publisert:

Frå i sommar vil du få post i postkassa annankvar dag, og etterkvart er planen at det skal fordelast post ein gong i veka. Årsaka er 95 prosent av det som i dag hamnar i postkassa kan digitaliserast.

Vindkraftmøte i OED

Vindkraftmøte i OED

Publisert:

Olje- og energiminister Tina Bru har sendt ut invitasjon til organisasjonar om å delta på møte om vindkraft og konsesjonshandsaming.

Lun dame i eit mangfaldig bibliotek

Lun dame i eit mangfaldig bibliotek

Publisert: - Oppdatert: 12.03.2020 kl 13:53

Bibliotekaren på Harøya har blitt ei lysande stjerne for store og små. Teikningar og gode ord som heng på veggane på biblioteket vitnar om det.

Tidleg-jakt på grågås har gitt resultat

Tidleg-jakt på grågås har gitt resultat

Publisert:

Tilbakemeldingar frå landbruket viser at tidleg-jakt på grågås i tidsrommet 10.03 til 30.04 har gitt gode resultat. Tiltaket er praktisert over tid for å redusere beiteskadane i landbruket.

Dannar historielag i Sandøy

Publisert: - Oppdatert: 08.03.2020 kl 17:56

Neste torsdag er det innkalla til møte for å danne eit historielag for gamle Sandøy kommune.

Politihuset tek form

Politihuset tek form

Publisert:

På Eidet ser ein no at politihuset held på å reise seg. Investor Per Hofseth er fornøgd med framdrifta.

MC-førar skadd i trafikkulykke i Brattvåg

MC-førar skadd i trafikkulykke i Brattvåg

Publisert: - Oppdatert: 06.03.2020 kl 17:19

Ein MC har vore involvert i ei trafikkulykke i Brattvåg fredag.

Gir nytt liv til gammal sjøbu

Gir nytt liv til gammal sjøbu

Publisert:

Når ferja svingar inn mot kaia på Fjørtofta vil ein på motsett side av hamna sjå ei klynge sjøhus. Den største av desse, som no tek til å bere alderens preg, heiter Vågholmbuda og var bygd som fiskemottak og lagerbygning. No skal bua få «eit nytt liv».

HVS-elevar med innsamling til kreftforeininga

HVS-elevar med innsamling til kreftforeininga

Publisert:

I veke 11 skal elevar frå Haram vidaregåande skule gå rundt med bøsser til inntekt for Kreftforeningen.

Stort potensiale på havbotn

Stort potensiale på havbotn

Publisert:

400 kvadratkilometer av havbotn frå Giske og nordover til og med Ona skal kartleggast og det skal lagast marine grunnkart over området.

Tilskot til istandsetting av freda bygg

Publisert:

I 2020 fordeler Riksantikvaren 152 millionar kroner til istandsetting av freda bygg.

Nytt firma satsar på fiske

Publisert:

Per Knut Eik i Vestrefjiorden har starta selskapet Eik Fisk AS.

ANNONSE
Annonse