Kalvøyingane tok søppeldunkane i eigne hender

Kalvøyingane tok søppeldunkane i eigne hender

Publisert: - Oppdatert: 16.07.2018 kl 09:37

Båtreisande til og frå Store Kalvøy slepp no å ta seg nært forbi dunstande søppeldunkar og åle seg mellom dunkane for å lese rutetabellen.

Tre færre Betel-medlemar

Publisert:

Talet på medlemar i Pinsemenigheten Betel på Hildre gjekk ned frå 47 til 44 medlemar i fjor, ifølgje oversikta frå staten.

Havgaprock er einaste festivalen i Haram

Sommar og høgsesong for festivalar:

Havgaprock er einaste festivalen i Haram

Publisert:

Festivalsommaren er i gang for fullt, og kvart år går hundrevis av festivalar av stabelen i bygd og by. Festivalane tiltrekker seg mykje folk, skapar trivsel og fører til økonomisk vekst, hevdar festivalforskar.

Lever det glade liv på kafé

Lever det glade liv på kafé

Publisert:

Å gå på kafé er bra for helsa, meiner pensjonistgjengen som går fast på Kulturkafeen i Brattvåg. Aller helst skulle hatt eit bord på blå resept.

Nyt sommarvêret og badelivet sine gleder

Nyt sommarvêret og badelivet sine gleder

Publisert: - Oppdatert: 19.07.2018 kl 15:38

Det fine vêret som har lagt seg over Sunnmøre, kombinert med sommarferie og skulefri, har fått mange til å trekke i badebukse og bikini desse dagane i juli.

Ferieklubb med mange aktivitetar

Ferieklubb med mange aktivitetar

Publisert:

– Målet med ferieklubben er at alle barn skal ha moglegheit til å ha ei ferieoppleving. Det er også eit fritidstiltak der deltakarane får vere med på ulike aktivitetar og friluftsopplevingar.

Lærling skal reise landet rundt og selje sjømat

Lærling skal reise landet rundt og selje sjømat

Bedrifta håpar dermed å auke leveransane med 10–20 prosent.

Publisert: - Oppdatert: 10.07.2018 kl 16:14

Ole Bjørn Svinøy Longva (18) frå Brattvåg har teikna lærlingkontrakt med Gjendemsjø Seafood. Han går ei hektisk tid i møte når han til hausten skal ut på landevegen og sørgje for at butikkane i landet har sild og kabaret frå sjømatprodusenten på Hellandshamn i butikkhyllene.

Nye Ålesund kommune:

Foreslår at kommunedelsutvala skal følgje skulekrinsane

Publisert:

Nye Ålesund skal ha 11 kommunedelsutval, foreslår komiteen for politisk organisering, lokaldemokrati og innbyggarmedverknad. Inndelinga er samanfallande med dagens ungdomsskulekrinsar.

Ny giv for Sandøy Næringslag

Ny giv for Sandøy Næringslag

Publisert:

Sandøy Næringslag vart stifta i 2004, men gjennom dei 14 åra har aktiviteten vore variabel. I eit ekstraordinært årsmøte på Finnøy Sjøhus torsdag 5. juli er organisasjonsforma endra, og er no registrert i Brønnøysundregistra som forening.

Får  ikkje behalde Støvegen

Nye vegnamn i Haram:

Får ikkje behalde Støvegen

Publisert:

Kulturutvalet i Haram har behandla og vedtatt forslaga til nye vegnamn. Ønsket om å få behalde Støvegen gjekk ikkje gjennom hos Fellesnemnda i nye Ålesund.

På leit etter fangstbustad frå steinalderen

På leit etter fangstbustad frå steinalderen

Publisert:

Så langt er det gjort funn av flint, samt sprukne steinar som tydar på at det i alle fall har vore ein eldstad i området på Hildre som arkeologane no saumfarer.

– Sommaren på Sunnmøre er betre enn folk trur

– Sommaren på Sunnmøre er betre enn folk trur

Publisert:

Det meiner i alle fall Rita Gamlem Kristiansen, som er busett i Oslo, men som kvart einaste år tek delar av sommarferien i barndommen sitt rike på Gamlem.

Kulturutvalet går for Tennøya

Namnestrid mot slutten?

Kulturutvalet går for Tennøya

Publisert:

Kulturutvalet har gått inn for å bruke namnet Tennøya i staden for Ternøyna, som frå 1992 og fram til no har vore den offisielle skrivemåten av øynamnet.

- Vi kjøper ikkje noko for å kutte kostnadar

Kongsberg Gruppen-direktør ser store framtidsmoglegheiter i havet:

- Vi kjøper ikkje noko for å kutte kostnadar

Publisert: - Oppdatert: 06.07.2018 kl 12:43

Direktøren for myndigheitskontakt i Kongsberg Gruppen seier at dette er ein dag for optimisme og moglegheiter

Rolls-Royce Marine er seld til statseigde Kongsberg Gruppen for 5,33 mrd. kr

Staten spyttar i 2,5 mrd. kr til oppkjøpet:

Rolls-Royce Marine er seld til statseigde Kongsberg Gruppen for 5,33 mrd. kr

Publisert: - Oppdatert: 06.07.2018 kl 09:04

Føreset at Stortinget seier ja, ifølgje regjeringa

Brukte fysisk og psykisk vald:

Dømt for konemishandling over fleire år

Publisert: - Oppdatert: 06.07.2018 kl 09:42

Han kalla ho hore, skamlaus, utan moral og æreslaus, forklarte ho i retten. Sjølv nekta han for nedsettande kommentarar og valdsbruk mot ho, men vart ikkje trudd i Sunnmøre tingrett.

Armeringsjarn førte til stengde tunnelar

Armeringsjarn førte til stengde tunnelar

Publisert:

Remmetunnelane måtte stenge i om lag ei halv time torsdag mellom klokka 11.12 og 11.45.

Kommunen har kjøpt Vatne legekontor

Nye legar på plass:

Kommunen har kjøpt Vatne legekontor

Publisert: - Oppdatert: 05.07.2018 kl 10:59

Haram kommune har kjøpt Vatne legekontor, og overtatt drifta frå 1. juni 2018, ifølgje eit skriv frå einingsleiar Kristin Molt Korsnes.

Mørenot ekspanderer

Mørenot ekspanderer

Publisert:

1. september flyttar Mørenot avdelinga Aquaculture frå Søvik til Ålesund.

Tilbyr gratis utstyr for å rydde langs strender

Tilbyr gratis utstyr for å rydde langs strender

Publisert: - Oppdatert: 04.07.2018 kl 12:49

Haram kommune og Sunnmøre Friluftsråd tilbyr i sommar gratis ryddeutstyr til alle som vil gjere ein innsats og rydde langs strendene.

«Austevoll» er ute av drift inntil vidare:

Her blir hovudferja slept frå kai

Publisert: - Oppdatert: 04.07.2018 kl 17:30

Slange hadde gått i stykker, slik at ho ikkje fekk nok framdrift til å gå for eigen maskin.

– Gatelysa skal vere klare innan oktober

– Gatelysa skal vere klare innan oktober

Publisert:

Det lovar ordførar Vebjørn Krogsæter (Sp), og her snakkar vi om lys til dei to mørklagde fotgjengarovergangane i Storgata i Brattvåg, mellom kommunehuset og Haramssenteret.

Desse får kulturmidlar frå kommunen

Publisert:

I 2018 har Haram kommune sett av kr 410 000 i kulturmidlar fordelt på kategoriane idrett og fysisk aktivitet (kr 200 000), song og musikk (kr 145 000) og frie lag og organisasjonar (kr 65 000). I tillegg er det satt av kr 30 000 til spesielle prosjekt.

Ona og Sandøya ender opp i nye Ålesund

Kommunalministeren ringde Sandøy-ordføraren:

Ona og Sandøya ender opp i nye Ålesund

Publisert: - Oppdatert: 02.07.2018 kl 14:56

Måndag fekk ordførar Oddvar Myklebust (Ap) telefon frå kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) om at Orten vert skild ut til Aukra, og at Ona og Sandøya vil bli verande i Sandøy kommune - og dimed blir med i nye Ålesund.

Politikarane underkjente Nordøyvegen-saka

Vil ha betre utgreiing:

Politikarane underkjente Nordøyvegen-saka

Publisert: - Oppdatert: 02.07.2018 kl 14:55

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal ville ikkje handsame framlegget om Nordøvyegen, som låg til behandlinga i dag.

ANNONSE
Annonse