Men to kviger er framleis sakna frå Midtgard

Nusse er tilbake:

Men to kviger er framleis sakna frå Midtgard

Publisert: - Oppdatert: 29.06.2018 kl 19:50

Kviga «Nusse Teres» var på rømmen frå tysdag til torsdag. No er ho tilbake på Midtgard på Hildre, men to av søstrene ho rømte saman med, har no fordufta.

Fylkesrådmannen vil avlyse konkurransen for hovudkontrakta til Nordøyvegen

Fylkesrådmannen vil avlyse konkurransen for hovudkontrakta til Nordøyvegen

Publisert: - Oppdatert: 29.06.2018 kl 21:54

Fylkesrådmann Ottar B. Guttelvik skriv i eit notat til fylkesutvalet, som skal ha møte måndag, at han rår til å avlyse konkurransen på hovudkontrakta på Nordøyvegen.

Ba folk bidra med å presse på for Nordøyvegen

Ba folk bidra med å presse på for Nordøyvegen

Publisert: - Oppdatert: 28.06.2018 kl 19:35

No er det skjebnetid for Nordøyvegen, det er svært viktig å få fram kor viktig det er å få på plass sambandet.

To frå Haram på

To frå Haram på "sikker plass" i nye Ålesund Frp

Publisert:

Nye Ålesund Frp har sendt ut listeforslag til kommunevalet i 2019. Cine Finstad Austnes og Svein Harsjøen står på 3. og 7. plass på lista.

Vil sjå meir av verda

Vil sjå meir av verda

Publisert: - Oppdatert: 28.06.2018 kl 14:44

Ingrid Otterlei Åsemyr (21) frå Tennfjord flytta til Gjøvik for to år sidan for å studere sjukepleie. Fritida nyttar ho til å reise til eksotiske stadar.

Avslag på stønad stoppar ikkje heildagsskule på Haramsøy

Avslag på stønad stoppar ikkje heildagsskule på Haramsøy

Publisert:

Haramsøy skule fekk avslag frå fylket på søknaden sin om kr 1 million i støtte til å starte opp med leksefri heildagsskule til hausten.

Frikjent for familievold

Frikjent for familievold

Publisert: - Oppdatert: 27.06.2018 kl 06:52

Han brukte ulovleg makt, men skapte ikkje eit "fryktregime" i heimen.

Fekk hjartestartar med banken

Fekk hjartestartar med banken

Publisert:

Måndag fekk Brattvåg småbåtforeining overlevert ein hjartestartar frå Sparebanken Møre.

Dømt for narkobrot

Publisert:

Ein mann busett i Haram er dømt for å ha hatt 89,2 gram hasj og 1 gram MDMA, og for å ha nytta hasj.

Til retten med mjølkekvotene

Til retten med mjølkekvotene

Publisert:

Samarbeidet om gardsdrifta på Skaar Samdrift Da gjekk ikkje etter planen. No har to av eigarane gått til sak mot den tredje selskapsdeltakaren på grunn av manglande betalingar for mjølkekvoter.

45 km/t over fartsgrensa

45 km/t over fartsgrensa

Publisert:

Fire forenkla førelegg og eit førarkortbeslag var resultatet etter UP sin kontroll på Slyngstad i går kveld.

Ny brakkerigg skal huse fleire arbeiderar

Ny brakkerigg skal huse fleire arbeiderar

Publisert:

Stor aktivitet i industrien, med over 1000 ekstra arbeidarar ved Vard Søviknes, har ført til stor etterspurnad etter bustadar. For å ta unna ein del har det no kome ein ny brakkerigg ved Vesterheim i Brattvåg.

Vil ha fjerna haug med masse på tomt utan aktivitet

Vil ha fjerna haug med masse på tomt utan aktivitet

Publisert: - Oppdatert: 20.06.2018 kl 22:47

Haram kommune har bedd ein husbyggar på Synnaland i Brattvåg om å sikre byggeområdet som er utsprengt, samt fjerne to haugar med massar som i lengre tid har lagt framom naboeigedommen og hindra utsikt. Det har vore stillstans i den utsprengde tomta i fleire månadar.

Vil leige ut Kveldsro og den gamle sjukeheimen på Vatne

Vil leige ut Kveldsro og den gamle sjukeheimen på Vatne

Publisert:

Randi Walderhaug Frisvoll (KrF) ønsker at kommunen leiger ut ubrukt husrom til skipsindustrien i Haram.

Kommunalt bidrag til fleirbrukshall i Søvik?

Kommunalt bidrag til fleirbrukshall i Søvik?

Publisert:

Spørsmål om kor vidt kommunan skal bidra økonomisk og avgi grunn til fleirebrukshall i Søvik skal opp i kommunestyret torsdag.

Slyngstad får fiber

Slyngstad får fiber

Publisert: - Oppdatert: 19.06.2018 kl 14:17

Måndag og tysdag har Relacom vore i full sving med å strekke fiber til Slyngstad via luftspenn. Til hausten skal alle nye kundar vere kopla på.

Ber om forbod mot niqab og burka

Ber om forbod mot niqab og burka

Publisert: - Oppdatert: 19.06.2018 kl 08:14

Haram Framstegsparti ved Svein Harsjøen har sendt inn ein interpellasjon om niqab og burka til kommunestyret 21. juni.

Tilskot til idrettsanlegg

Tilskot til idrettsanlegg

Publisert:

Kultur- og folkehelseutvalet i Møre og Romsdal har tildelt 81,4 millionar kroner i spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket. Det er ein auke på om lag 6 millionar kroner frå 2017, og er ny rekordsum for Møre og Romsdal.

Bålforbodet er oppheva

Bålforbodet er oppheva

Publisert: - Oppdatert: 15.06.2018 kl 14:53

Bøndene jublar over nedbøren som har kome det siste døgnet. No er også totalforbodet for bruk av open eld oppheva i Haram.

Det ser lysare ut for Nordøyvegen

Det ser lysare ut for Nordøyvegen

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2018 kl 18:14

Optimismen rår på nytt etter at Fellesnemnda i nye Ålesund har vedtatt å gå inn med minimum 200 million som økonomisk bidrag for å få gjennomført Nordøyvegen.

Vil ha Fellesnemnda i nye Ålesund med på finansiering av Nordøyvegen

Vil ha Fellesnemnda i nye Ålesund med på finansiering av Nordøyvegen

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2018 kl 15:25

Ordførarane i Haram og Sandøy ser svært alvorleg på uroa kring finansieringa og bygginga av Nordøyvegen. På møtet i Fellesnemnda i nye Ålesund i Ørskog i dag legg dei derfor fram forslag om at Fellesnemnda skal bidra til medfinansiering av vegprosjektet.

To bilistar over 116 km/t i 80-sona

Lensmannen er uroa over fartsnivået på Grytastranda:

To bilistar over 116 km/t i 80-sona

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2018 kl 12:43

I tillegg fekk 43 personar førelegg då UP hadde kontroll på Grytastranda onsdag kveld.

Frå rekordvarme til heftig hauststorm

Frå rekordvarme til heftig hauststorm

Publisert:

Torsdag er det all grunn til å halde på hatten, eller i alle fall å sikre hagemøblar, trampoliner og andre lause gjenstandar ute. Då er nemleg eit stormsenter på veg og det blir åtvara mot svært kraftige og farlege kastevindar.

Går framtida i møte med leksefri skule

Går framtida i møte med leksefri skule

Publisert: - Oppdatert: 12.06.2018 kl 18:01

Frå hausten av er det slutt på å gjere lekser ved Haramsøy skule. Dette er eit ledd i skulen si satsing som skal gi elevane ein meir moderne skulekvardag i tråd med samfunnet si utvikling og endra krav til kompetanse.

Godkjende fylling på nytt

Godkjende fylling på nytt

Publisert:

Fylkesmannen har etter ei ny vurdering komme til at det var høve til å godkjenne ei utfylling og utjamning av ei tomt på Knausen i Brattvåg som eit «mindre tiltak». Tiltaket er «som eit vanleg ledd i tilrettelegging av uteareal til ei bustadtomt».

ANNONSE
Annonse